• Mikael Sanfridson och äldrenämnden går från 23 procents egen regi till 33 procent. Foto: Tommy Pettersson

Åleryds vårdboende får ny utförare

Kommunens utförare Leanlink ska få i uppdrag att driva verksamheten på Åleryds vårdboende när nuvarande avtal med Attendo går ut samtidigt ska vårdkvaliteten höjas genom kompetensutveckling av personalen.
Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att man skulle förändra andelen privata utförare i förhållande till den egna regin inom äldreomsorgen och nu verkställer man det vallöftet.

50 procent?

Åleryds vårdboende är kommunens största med sjukhemsplatser och gruppboende för demenssjuka. Här finns också dagvård och korttidsboende. Nuvarande utförare är Attendo, vars avtal går ut 30 november 2016 och då byter man ut det privata företaget utan föregående upphandling.

– Kommunen har det yttersta ansvaret för att garantera medborgarna en god äldreomsorg. Därför är det viktigt att Leanlink har ett betydande uppdrag för att bevara kompetensen i sin organisation. Det är också viktigt för att kunna bedriva ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, säger äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridson (S).

Kvalitet i första hand

Äldrenämnden antog vid sitt sammanträde i februari 2015 en plan för konkurrensutsättning och enligt den ska kommunen inför beslut om upphandling eller verksamhetsuppdrag bland annat bedöma behovet av kompetens inom kommunens organisation och möjligheter till samverkan mellan olika verksamheter och det tycker man att Leanlink uppfyller med råge.

– Kommunen gör en ordentlig satsning på höja vårdkvaliteten genom att vi anställer fler specialistutbildade undersköterskor, samt utbildar all personal i demensvård, säger Mikael Sanfridson.

Leanlink kommer enligt förslaget att ha fler fast anställda och ett högre löneavtal.

– Med bättre anställningsvillkor får vi en stabilare personalsituation, säger Mikael Sanfridson. Leanlink får i uppdrag att driva verksamheten vid Omsorg Åleryd från 1 december 2016 till 30 november 2019 med möjlighet till förlängning med två år vid två tillfällen, som längst innebär det sju år.

Leanlinks återkomst

Förra ”kommunregeringen”, moderater, Folkpartiet, Centerpartiet och kristdemokraterna, drev hårt konkurrensfrågorna inom äldreomsorgen i åtta år. Nu får man se sitt bygge förändras både i fallet Sandrinoparken och vid Ålerydsfallet.

– Det här beslutet blir mycket dyrare för kommunen precis som det blev vid beslutet man tog om Sandrinoparken. Vi hade inte behövt säga uppavtalet nu utan gått till sedvanlig upphandling istället, säger moderaten och vice ordförande i äldrenämnden Fredrik Lundén.
Leanlink ersätts med 79,8 miljoner kronor per år för verksamheten och personaltätheten blir den samma som idag, 0,76 årsarbetare per plats, fast med ett större inslag av vårdkompetens än idag.