• Det är en fördel om man kan hantera datorer. Foto: Tommy Pettersson

Alla ska inkluderas i det nya informationssamhället

Det uppkopplade samhället ställer allt högre krav på oss och en del har svårt att förstå kommuners och myndigheters texter och e-tjänster på webben.

Men nu ska de bli begripligare med hjälp av maskinöversättning och modern språkteknologi genom ett projekt vars totala budget uppgår till nästan 20 miljoner.

Informationssamhället

För att kunna ha kontakt med företag, kommuner och myndigheter behöver vi kunna använda datorer och internet. Men många har svårt att läsa och ta till sig information på webben och dit hör utlandsfödda svenskar, den stora gruppen nyanlända, äldre seniorer, personer med nedsatt syn och personer med nedsatt läsförmåga. Därför satsar Vinnova drygt nio miljoner kronor på ett tvåårigt forskningsprojekt som ska göra informationen lättare att förstå.

– Genom samarbetet med universitetet och pågående forskning får vi värdefull kunskap i arbetet med att utveckla vår kommunikation. Kommunen har ett stort ansvar att erbjuda alla våra olika målgrupper tillgänglig kommunikation. Med hjälp av olika tekniska plattformar får vi förutsättningar att vara snabba och flexibla, säger kommunikationsdirektör Catarina Thuning som sitter med i projektets styrgrupp.

Inkludering

Projektet heter DigInclude – digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov. Projektet leds av Arne Jönsson, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.

– I webbproduktionen kan man använda skrivstöd för stavning, grammatik, stil och terminologi. Skrivstöden kan också beräkna läsbarheten och ge förbättringsförslag När det gäller självservice finns verktyg som kan göra automatiska textsammanfattningar, automatiska textförenklingar, kvalitetsgranskade översättningar samt användning av symboler istället för ord, säger Arne Jönsson.

De övriga deltagarna i DigInclude är Region Östergötland, Stockholms läns landsting, 1177 vårdguiden och fyra företag som utvecklar applikationer inom området – Fodina Language Technology, Linköping, Convertus, Uppsala, Symbolbruket, Linköping och Briteback, Norrköping.