• Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund hanterade mattcurling med bravur.Foto: Tommy Pettersson

Alla ska kunna deltaga

Förra politiska programmet för funktionshindrade har nästan tio år på nacken och nu i veckan var det dags för kommunfullmäktige att anta ett nytt modernt program som kanske håller fem år framåt.

En timme innan beslutet skulle klubbas tas fick fullmäktigeledamöterna prova ett antal aktiviteter som var anordnade av "Linköpings Handikappidrottsförening". Fika i ett kolsvart rum, prova på rullstol och prova hörapparat gav säkerligen en liten inblick i hur det är att vara funktionshindrad.

Använd Främjandelagen

Det funktionshinderpolitiska programmet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och arbetet med att revidera det tidigare handikappolitiska programmet påbörjades redan 2015 och har involverat politiker, tjänstemän och för företrädare för funktionshinderrörelsen.

I programmet betonas att arbetslösheten ska minska i den aktuella gruppen, barn bemötas bättre i skolan och kultur- och fritidsanläggningar bli tillgängligare. Det är några av insatserna i ett nytt funktionshinderpolitiskt program som kommunfullmäktige fastställde i tisdags.

– Utan ett arbete att gå till eller meningsfull sysselsättning är det svårt att känna sig delaktig i samhället. Ett jobb ger människor ökad självkänsla, yrkesidentitet och ett socialt sammanhang. Linköpings kommun måste öka arbetet för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut på arbetsmarknaden, säger kommunalråd Daniel Andersson (L), ordförande för rådet för funktionshinder och delaktighet.

Lika villkor

Målet för det nya funktionshinderpolitiska programmet "Ett delaktigt Linköping" är att skapa ett samhälle där alla kan delta och leva på lika villkor. I programmet står vad kommunens nämnder och bolag ska göra för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället.

– Alla som bor, verkar eller besöker Linköping ska kunna delta i kultur- och idrottslivet på lika villkor oberoende av funktionsnedsättning. Det innebär att fritids-, kultur- och idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga och att föreningar ska stimuleras att erbjuda aktiviteter som personer med funktionsnedsättning kan delta i, säger Daniel Andersson.