• Ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth vill ha en smidig kulturövergång. Foto: Emma Bergström

Allaktivitetshuset ute på partiremiss

Det storslagna tjänstemannaförslaget om ett Passionernas hus i Skäggetorp är nu inplockat i en politisk processhantering. Huset som ska ersätta det nedbrunna allaktivitetshuset spekulerades i korridorerna gå los loss på över hundra miljoner kronor och innehålla ett femtontal anställda.

Den borgerliga minoriteten reagerade våldsamt på förslaget ur olika perspektiv. Det ansågs vara för dyrt och därmed tränga ut sociala satsningar i andra bostadsområden. Vidare tyckte Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet att det inte var speciellt lysande ur ett integrationsperspektiv.

Men nu får alla partier möjlighet att säga sitt i en partiremiss innan förslaget kommer tillbaka till facknämnderna.

I säck innan det kommer i påse

Vidare på kultur- och fritidsnämndens sammanträde beslutade man att man tar över ansvaret för Linköpings kulturskolans verksamhet från utförarstyrelsen när det nuvarande avtalet upphör i juni 2016.

Kulturskolan erbjuder undervisning i ämnena musik, teater, bild och form samt dans och det går drygt 3 000 elever går på Kulturskolan. I dag finns det två utförare av verksamheten på Kulturskolan.

Leanlink står för undervisning i musik samt i bild och form. Undervisning i dans och teater ansvarar Folkuniversitetet för.

– Nämndens beslut handlar mycket om att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att förbereda en smidig övergång, så att verksamheten flyter på och att inga av Kulturskolans elever får avbrott i sin undervisning, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP).

Från nästa läsår tar kultur- och fritidsnämnden över ansvaret och den personal som undervisar i teater och dans på Folkuniversitetet kommer att få erbjudande om att bli anställd i kommunen.

Bygg en hinderbana

Två medborgarförslag hade också kommit in till Linköpings kommun med önskemål om en hinderbana i Linköping, i anslutning till Vidingsjö motionscenter eller i Vallaskogen.
Nu ska fritidskontoret utreda möjligheten att anlägga en hinderbana i Vidingsjö.

– Det finns just nu inte utrymme för investering och drift av en hinderbana i kultur - och fritidsnämndens budget. Föreslaget är dock intressant och spännande och ger därför ger vi kontoret i uppdrag utreda möjligheter och förutsättningar för att anlägga en hinderbana. Utredningen ska bland annat resultera i en kostnadsberäkning, lämplig lokalisering, förslag på olika hinder och driftsform, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.