• Karin Nielsen-Lundin har varit skolbibliotekarie på Alléskolan i fyra år. Foto: Lars-Göran Bexell
  • Karin Nielsen-Lundin har närmare 700 elever att serva. Foto: Lars-Göran Bexell

Alléskolan är ett bibliotek i världsklass

"Det är fantastiskt roligt att vi fått utmärkelsen"

För tredje året i rad har Alléskolans bibliotek fått utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

– Det är fantastiskt roligt att vi har fått utmärkelsen för tredje året i rad och samtidigt ett bevis på att vi håller en hög standard och utvecklar verksamheten hela tiden, säger bibliotekarie Karin Nielsen-Lundin som var med och startade bibliotek på Alléskolan i januari 2012.

Det är fackförbundet DIK som utser skolbibliotek som håller världsklass. I år är det 18 bibliotek runt om i landet som får utmärkelsen och Alléskolans bibliotek är ett av dessa som nu prisas för tredje året i rad.

Många av landets skolbibliotek saknar i dag bemanning men de som har personal på plats vill DIK på det här sättet visa upp som goda förebilder.

– Jag fick i uppdrag att starta ett bibliotek på skolan och kom till en tom lokal i januari 2012. Fyra månader senare öppnade vi biblioteket, säger Karin Nielsen-Lundin.

Tidigare fanns det ett bokrum på skolan.

Karin har med sin bakgrund som lärare stor nytta av de pedagogiska kunskaperna som bibliotekariejobbet innebär.

– Ja, det är mycket värt. Det var svårt att rekrytera en bibliotekarie till Alléskolan och jag har under åren läst fortbildning inom yrket.

För att få utmärkelsen "Bibliotek i världsklass" har DIK en rad av kriterier som ska uppfyllas. Bland annat att biblioteket är en tydlig del i skolans pedagogiska vision, att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld, att erbjuda stöd till enskilda och grupper i deras läsprocesser och att ge stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning samt att skolbibliotekarien är inspiratör för att öka läsfärdigheten hos eleverna och navet i den digitala kunskapsskolan. 

På Alléskolan går närmare 700 elever i årskurs fyra till nio och i särskolan ett till nio.   

– Det många olika grupper att jobba med och de yngre eleverna vill ha roliga böcker med mycket skratt och böcker om spöken som ger spänning. De äldre eleverna läser böcker som har gjorts till film på bio, säger Karin Nielsen-Lundin.

Hur ska nu hålla ånga uppe för att ta hem en fjärde utmärkelse?

– Vi driver aktiviteter hela tiden och fortsätter att utveckla verksamheten. Denna vecka har vi en "Se världenutställning om Syrien" med mycket dans och bokläsning, säger Karin Nielsen- Lundin.