• Gruppledarna för Alliansen samlade ihop sig och presenterade sitt program.

Alliansen samlas inför valet i höst

 Alliansens starka män och kvinna samlades på ett café i centrala Linköping för att bekräfta sitt goda samarbete. Glada miner, samarbetsvilja och 116 genomföra åtgärder att vara stolt över präglade valupptakten.

Visst sken solen och Kristdemokraten Andreas Ardenfors skojade lite om att han hade direktkontakt med vår herre och att vädret var beställt av densamme. Moderaten och Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall var den som tog till orda först av alla.

– Vi bad våra politiska sekreterare att ta fram lite av vad vi gjort för saker för Linköpings bästa och vilka åtgärder som vidtagits i olika frågor. Vi fick ihop 116 olika punkter och då skalade vi bort en del också. Tar man sedan vad vi gjorde under förra mandatperioden så skulle listan bli betydligt längre, säger Paul Lindvall där han sitter omgiven av sina allianskollegor. De verkar trivas tillsammans och de vill fortsätta styra Linköping ihop. Det råder det inte det mista tvivel om.

Utvecklat flygplatsen och 125 lekplatser

– Jag skulle vilja se ett liknade samarbete när det kommer till oppositionen, skojar Lindvall och fortsätter berätta om allt bra Alliansen gjort under den senaste mandatperioden. Det är alltifrån att utveckla flygplatsen, göra insatser för ett frodigt näringsliv till att stödja både kultur och idrott på bästa sätt.

– Men det är lätt att glömma de små sakerna i allt det stora. Vi har 125 bra och upprustade lekplatser i Linköping vilket nog är rekord i Sverige, menar Paul Lindvall och får medhåll av centerpartisten Muharrem Demirok som även påpekar att dessa finns i en app som man kan ladda ner till sin telefon och där man även kan betygssätta dem. Linnéa Darell, folkpartist och ansvarig för skolfrågor och hon berättade om de omfattande åtgärder som man tagit till för att Linköping ska ha den bästa skolan i världen.

Satsar på skolan

– Vi satsar på lärarna och skolan, vi genomför ett ”Rektorslyft”, vi anställer nu 140 förstelärare och det har även öppnats tre helt nya skolbibliotek, berättar Linnéa Darell vidare medan Kristdemokraten Andreas Ardenfors berätta om flera satsningar inom omsorgen. Punkterna 97 till och med 116 tog upp sådant som att man inrättat en ny mottagning för unga missbrukare, Mini-Maria till att man i den sista punkten berättar om stora kompetenshöjningar för personalen. Men Andreas Ardenfors var också självkritisk och menade att där någon råkat illa ut eller på annat sätt farit illa inom vården så var det ett misslyckande från Alliansens sida. Muharrem Demirok, ordförande för miljö och statsbyggnadsnämnden å sin sida var väldigt nöjd med att det nu byggs inte mindre än 937 ny lägenheter och att man satsar på hyresrätter till stor del.

Byggrekord

– Sedan måste det vara något av rekord i byggande i Linköping just nu då antalet byggprojekt inte varit så omfattande sedan man byggde miljonprogrammen 1960-talet, säger en nöjd Muharrem Demirok och berättar även att man satsar på studentbostäder men även villor. Det går bra för Linköping, i alla fall om man ska tro på Alliasen som nu ber om nytt förtroende från och med valdagen 2014.