Alliansens östgötska riksdagsledamöter besökte länet

Den östgötska alliansen i riksdagen gjorde måndagen den 1 december flera besök i länet med fokus på förutsättningarna för att nya jobb ska växa fram och då särskilt för unga. De menar att det borde vara den viktigaste frågan i budgetdebatten. Under dagen besöker riksdagsledamöterna Almroths åkeri i Norrköping, Klostergården i Vreta Kloster och Markstridsskolan i Kvarn vid Borensberg.

– Regeringens förslag om kilometerskatt och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga skulle innebära att ett åkeri med fem lastbilar där två av chaufförerna är under 26 år får en skattehöjning på nästan 800 000 kronor per år, vilket motsvarar mer än kostnaden för de två unga, heltidsanställda chaufförerna. Det är pengar som skulle ha kunnat gå till fler anställningar eller ökade investeringar. Vi vill diskutera hur detta kan påverka Almroths åkeri i Norrköping, säger riksdagsledamöterna på östgötabänken i ett pressmeddelande.

Jordbruk i världsklass

– Svenskt jordbruk hör till de bästa i världen. Östergötlands åkermarker hör till de bästa i Sverige. Samtidigt vill nu den rödgröna regeringen införa en handelsgödselskatt på 300 miljoner kronor per år. Det är en straffskatt som enbart ger lantbruksföretagarna sämre ekonomi utan att det gynnar miljön. I kombination med fördubblande arbetsgivaravgifter för unga minskar det jordbrukets möjligheter att skapa nya jobb. Också i övrigt är vi oroade när det gäller jordbrukets konkurrensförutsättningar, och vill gärna diskutera dem på Klostergården, en försöksgård som drivs av Hushållningssällskapet Östergötland, framhåller våra riksdagspolitiker.

Östgötajordbruket bäst i världen

– Att regeringen vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för Försvarsmakten som är en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. Den föreslagna ökningen av förbandsanslaget skulle kunna urholkas med så mycket som en tredjedel. Just förbandsanslaget är viktigt för att kunna upprätthålla en väl fungerande incidentberedskap och möjliggöra övningar. I ett närområde med ökad militär aktivitet och ett mer aggressivt ryskt beteende är det centralt att kunna upprätthålla en bra incidentberedskap och övningsnärvaro. Det här är frågor man diskuterade på Markstridsskolan i Kvarn utanför Borensberg.