• Magnus Janzon samtalar med den nya regiondirektören Krister Björkegren. Foto: Tommy Pettersson
  • Samtliga chefer under de första femtio åren var samlade. Jan Sievers, Erling Karlsson, Lars Wallentin, Christine Sonnhag, Eva Swahn och Magnus Janzon. . Foto: Tommy Pettersson

Allt färre dör i hjärtinfarkt

För 50 år sedan öppnade en av landets första hjärtintensivvårdsavdelningar på Universitetssjukhuset, US, i Linköping. På den tiden dog en av tre patienter som kom in med hjärtinfarkt. I dag är dödligheten nere på fem procent.

Att all vård samlades till en specialiserad avdelning är den stora anledningen till att dödligheten i hjärtinfarkt har minskat på US, menar Magnus Janzon, verksamhetschef vid kardiologiska kliniken.

– Tidigare vårdades patienter med hjärtinfarkt på olika avdelningar. Sedan hjärtintensivvårdsavdelningen öppnade samlas alla patienter här och får specialiserad vård med övervakning dygnet runt, säger han.

Ballongvidgning

Dödligheten minskade inte över en natt, men successivt har den gjort det. De metoder som har utvecklats sedan 1967 har också minskat riskerna och gjort ingreppen skonsammare för patienterna. Magnus Janzon nämner införandet av ballongvidgning för 28 år sedan och EKG-tagning i ambulanserna som några viktiga steg i förbättringen av vården.

På kardiologiska kliniken har samtliga verksamhetschefer genom åren och många läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter forskat vid sidan av sina tjänster. Det har också fört utvecklingen framåt för vården av patienterna. Utvecklingen på kardiologiska kliniken på US har varit betydelsefull för patienter med hjärtinfarkt utanför Linköping och Östergötland. Den har varit betydelsefull både nationellt och internationellt. En databas som följer alla patienter som har haft hjärtinfarkt startade i Linköping under 1980-talet och den har nu utvecklats till ett nationellt register som sköts av Socialstyrelsen.

Mindre ingrepp

Sedan 2008 har man också kunnat göra mindre ingrepp genom ljumskar och handleder på hjärtpatienterna på US. I och med det har patienterna kunnat gå hem en eller två dagar efter genomförd hjärtoperation. Tidigare var det sju till tio dagar. Rehabiliteringstiden, det vill säga den tid patienterna känner smärta i bröstkorgen efter en operation, har också kortats ner i och med de mindre ingreppen. Framöver vill kliniken fortsätta att utveckla de mindre ingreppen och även individualisera behandlingen för olika patienter.