• Linda Nordström på Arbetsförmedlingen glädjer sig över framstegen, men det finns fortfarande mycket att jobba med. Foto: Julia Kimell

Allt fler Linköpingsungdomar får jobb

Det ser bra ut på arbetsmarknaden för ungdomarna i Linköping i takt med att den allmänna arbetslösheten och varslarna minskar. Mindre kullar och fler arbetsplatser är några av anledningarna till de positiva siffrorna.

Arbetslösheten för hela länet har gått ner. Särskilt Linköping visar på stora framgångar. Detta får utslag även på ungdomarna i åldern 16-24.

– Dels kommer det in fler lediga platser, och dels har vi på Arbetsförmedlingen jobbat aktivt med olika ungdomsprogram. Bland annat folkskolesatsningen som är till för att fler ska klara gymnasiet. Många fortsätter studera i väntan på jobb, säger Linda Nordström, som är sektionschef bland annat för ungdomslagets jobbgaranti.

Jobbsamarbeten

Andra faktorer hon nämner är Försvarsmaktens rekryterande, och Swedbank som tar fram praktikplatser. De samarbetar med rekryteringsföretag och ordnar speedintervjuträffar som förshoppningsvis kan leda till jobb eller åtminstone en färsk referens i cv:t. Årskullarna har minskat och blivit successivt färre, vilket inverkar på resultatet.

– Vi gör en stor satsning i kommunen där ungdomar kan erbjudas praktik som ger upp till ett års arbete.

Ungdomsarbetslösheten i Linköping låg på 14,3 procent i december 2013. Det innebär en minskning på 4,6 procent jämfört med december 2012. Den totala arbetslösheten har under samma period minskat med 0,9 procent.

– Det är jätteglädjande att ungdomsarbetslösheten sjunker. Utmaningen att stödja de som har ofullständiga gymnasiebetyg består dock. Där kan vår nysatsning yrkesintroduktionsanställningen vara till hjälp – en ekonomisk ersättning som arbetsgivaren tilldelas i ersättning för handledning.