• Anette Bolkovic och Annika Jacobsson i sina nya lokaler tar in offertsvar. Foto: Tommy Pettersson

Allt fler vill ha Rut-tjänster i hemmet

Rut-tjänsternas existens var en het fråga i valet i höstas. Inte minst frågan om läxhjälp debatterades. Hur det blir med Rut-avdraget är för tidigt att säga men så kallad återställare inom politiken brukar aldrig vara något att rekommendera.

Användandet av Rut-tjänster har ökat kraftigt sedan 2009. År 2013 var det över 435 000 fler personer som använde sig av tjänsterna jämfört med år 2009 då Rut-avdraget infördes.

När Rot- och Rutavdragen infördes var ett av motiven att göra svarta tjänster vita. I vilken utsträckning det lyckats är omöjligt att säga med bestämdhet. Skatteverket menar att företagen har gjort verksamheten synlig för myndigheten.

Franchiseföretag i Rut och Rot

I dag finns det över 17 000 företag som utför Rut-tjänster spridda geografiskt över hela landet. År 2009 fanns det lite drygt 6 000 företag i branschen. Alltjänstpoolen i Linköping är en av de som jobbar i branchen och utför arbeten i hela regionen.

– Vi har precis flyttat in i våra nya lokaler på Platensgatan. Flytten är ett steg i rätt riktning i vår satsning av uppbyggnaden av Alltjänstpoolen i Linköping och Östergötland, säger Anette Bolkovic som tillsammans Annika Jacobsson har kundkontakter och personalansvar för Alltjänst i Linköping.

– Vi har nu varit igång snart ett år och ser en tydlig ökning av behovet av våra tjänster. Det är både privatpersoner och företag som anlitar oss. Vi utför tjänster inom hantverk, trädgård och städ där vår största del är hantverkssidan, berättar Annika Jakobsson och fortsätter.

– Vi har både yrkesmålare och yrkessnickare med nödvändiga behörigheter och certifikat. Vi ser dock att vi kommer att behöva mer personal inom alla yrkeskategorier, främst inom hantverk och städ.

Nya företag och jobb

Företag som är i Rut- och Rotbranschen får vara med om det mesta i en människas liv och leverne. Rut-tjänsterna består mestadels av sådant som förr i tiden sköttes internt i familjen. När det gäller Rot-sektorn har byggbranschen fått ett komplement och även bidragit till att ekonomin tar ytterligare fart. I båda sektorerna har det skapats nya arbetstillfällen och nya företag.

Under sommaren och hösten har Alltjänstpoolen utfört tjänster som till exempel fasadmålningar, byggt altaner, staket, gjort totalrenoveringar av lägenhet, badrumsrenoveringar, köksrenoveringar, putsjobb, fönsterbyte och målat och tapetserat.

– Vi utför både totalentreprenader och mindre uppdrag. Vi har också inlett ett samarbete med ett fönsterföretag där vi utför monteringen av deras fönster och dörrar. Vid köks- och badrums-renoveringar har vi hittills samarbetat med Kitchen & home, säger Anette Bolkovic.

Samarbete viktigt

Alltjänst i Linköping samarbetar även med Skandiamäklarna som rekommenderar företaget inom hantverk och städ för sina köpare och säljare.

– Vi har knutit till oss personal som har kompetens inom fastighetsskötsel. Ett sätt att bredda oss är att söka samarbete med fler fastighetsägare och andra aktörer runtomkring bostaden och hemmet.

FAKTA Rut

Följande räknas som hushållsarbete och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad man bor i eller har som fritidsbostad eller som ens föräldrar bor i:

Städning, klädvård och matlagning.

Gräs- och häckklippning.

Snöskottning.

Omsorg och tillsyn i samband med promenader och besök på bank, vårdcentral eller liknande.

Barnpassning i samband med hämtning och lämning vid förskola.

Källa: Skatteverket