• Spännande besök på Gärstadverken. Foto: Tommy Pettersson
  • "Pyret" är en av Tekniska verkens maskotar. Foto: Tommy Pettersson.

Ambassadörer på safari

Skolelever från Skäggetorpsskolans årskurs sju besökte Gärstadområdet med dess myller av vägar, deponerat avfall och nyfikna fåglar. Säg inte den som skulle fascineras av detta landskap som mer påminner om något i en postapokalyptisk Mad Max-film än precis vad det är, en anläggning för att återvinna sopor och ge Linköpingsborna varmt och skönt inomhus året runt.

Eleverna har tidigare besökt den optiska sorteringen, där Gröna Påsen sorteras ut för att bli biogas och biogödsel. Nu ska de åka på deponisafari inne på Gärstadområdet, där olika typer av avfall hamnar innan det materialåtervinns eller blir till fjärrvärme och el.

Hållbart

De tio högstadieungdomarna från Skäggetorpsskolan deltar i projektet där hållbarhetsfrågor står i centrum, det handlar såväl om ekonomisk- och social hållbarhet, som om hållbar miljö. Projektet genomförs på skoltid och meningen är sedan att de ska guida och hjälpa sina skolkamrater, sina grannar och inte minst sina egna föräldrar.

Forskning

– Forskning visar att ju fler sinnen som används för att lära sig något, desto bättre minns man, och det är en hörnsten i det här utbildningsprojektet. Jag är övertygad om att ambassadörerna för alltid kommer att minnas besöket de gjorde på optiska sorteringen, och deponisafarin som de ska göra nu, eftersom flera sinnen stimuleras på ett bra sätt där, säger Ulrica Melin och får medhåll av guiden Magnus Hammar.