• Nu återstår det för kommunfullmäktige oh övriga att baxa fram Bo2016 ett steg till. Foto: Fanny Miles

Anbudstiden avslutad för Bo2016

Listan offentliggörs den 24 e april

Aanbudstiden har gått ut för processen marktilldelningen/konceptet Vallstaden Bo2016.  Teknik och samhällsbyggnadsnämnden har valt att per ett informationsärende på förra nämnden sekretessbelägga hela svarsprocessen. Det är inget konstigt med det. Självklart är det upphandlingshysch - hysch kring vilka byggföretag som lämnat in förslag och framförallt innehållet i deras förslag.
Men det märkliga är att man också valt att hemlighålla antalet anbud/svar som kommit in till nämnden. Anledningen till denna informationsärendehantering är att man är rädd för att det skulle komma in för få anbudsgivare/byggherrar och då skulle det naturligtvis skada hela projektet.

Lugn och ro

Det har framförts en del partipolitisk kritik från oppositionen under en längre tid. Men nu skulle det ju det bli ordning på torpet eller åtminstone på styrningen av  Linköping BO2016 när man nyligen utan oenighet i styrelsen tillsatte en vd, Tommy  Hultin, för Bo2016.
De stora byggherrarna har inte ställt sig i kö för att  exploatera de anvisade mindre områdena i Vallastaden. Inte ens när man sockrat med en förtur till marktilldelning/ byggnation på den anrika Folkungavallen har intresset ökat märkbart för Bo2016/Vallastaden.
Mellan tummen och pekfingret behövs det att cirka tio eller fler, helst 30 stycken anbud kommer in för att den vällovliga och småskaliga idén ska förverkligas uppe i Valla. På grund av den aktuella hemligstämpeln är det nu okänt hur många byggherrar som visat intresse till dags slutdatum. Nämnden ska behandla detta ärende den 24 e april och då får vi reda på om Bo2016 lyfter.
 LinköpingsBo2016 är en  utmaning för   Linköping.  Ett bo- och  samhällsexpo som ska bevisa kommunens offensiva löften om   att idéer  blir verklighet. Den närmsta tiden fram till en färdig stadsdel  kommer  att bestå av ett grannlaga arbete att få in tillräckligt många byggherrar i hagen så att Bomässan blir något att vara stolt över.