• Ulla Fagerås driver Benedikta nrgi som fokuserar på människans förmåga. Foto: Ulla Fagerås

Andliga möten och kurser

Världen, den bortom det konkreta. Den fördolda och andliga världen som finns där bortom det påtagliga och faktiska. Ulla Fagerås vill hitta sätt för alla att nå fram och komma i kontakt med sin innersta kärna.

Genom kontakten tror hon att man kan finna sin egen läkningsprocess.

– Jag tror att alla föds med intuition och förmåga att känna energier. Det finns inom oss och jag vill lära ut hur man kan använda sig av detta i sin vardag, säger hon. Hon förklarar att hon själv alltid haft förmågan att kommunicera känslomässigt med djur och natur. Sina erfarenheter har hon plockat med sig in i verksamheten.

Reiki som healing

Ulla Fagerås erbjuder olika behandlingar och kurser inom sin verksamhet. Under våren startar bland annat en kurs inom Reiki upp.

– Reiki är en form av healing som härstammar från Japan. I princip innebär det avslappning. I avslappningen kan kroppen gå in i en självläkningsprocess och jag lär ut hur man ska kunna hitta det och att använda sig av det i vardagen, säger Ulla Fagerås.

Stegvis träning

Hon håller i reiki ett, ett första steg som lär kursdeltagaren att utöva behandlingen. Under reiki två får man en djupare kunskap inom healingformen.

– Man lär sig bland annat att arbeta med människor som inte är närvarande, så kallad distanshealing. Det handlar om den känslomässiga kommunikationen och det kan bli oerhört starkt, säger Ulla Fagerås.

Möte med naturen

Utöver Reikikurserna håller hon även bland annat i medial träning, regressionsterapi och cirkelträffar i naturen.

– Det finns ett stort intresse för det andliga och intresset ökar. Vissa tycker såklart att det är konstigt men det är ju upp till var och en. Jag tycker dock att alla människor bör sätta sig ner och fundera på varför de finns här på jorden, avslutar Ulla Fagerås.