• Eva-Carin Kempe har sett många framsteg genom medicinsk yoga. Foto: Kajsa Nilsson
  • Yogan kan utövas på golvet eller sittande på en stol. Foto: Kajsa Nilsson
  • Medicinsk yoga hjälper bland annat mot stress, högt blodtryck och sömnbesvär. Foto: Kajsa Nilsson

Andning lindrar smärta

Sedan mitten av 1990-talet har man utövat yoga i medicinskt syfte inom sjukvården i Sverige. Med jämna mellanrum kommer nya rön kring den medicinska yogans positiva inverkan inom olika områden.

Göran Boll har arbetat hårt för att den medicinska yogan ska få fäste inom sjukvården och i Östergötland utövas medicinsk yoga inom landstinget på flera ställen, både i Linköping och i Norrköping. Flyktingmedicinskt centrum samt hjärtrehabiliteringen på Vrinnevisjukhuset är två exempel på landstingsdrivna enheter som ser fördelar med yogan. Dessutom finns privata aktörer som hjälper människor genom yogan, bland andra sjuksköterskan och yogaterapeuten Eva-Carin Kempe som sedan 2009 arbetar med medicinsk yoga i olika syften.

– Min yngsta deltagare är 15 år och min äldsta är 93, alla kan utöva medicinsk yoga, hävdar hon och berättar att övningarna går att göra på en matta på golvet eller sittande på en stol.

Hjälp av andning

Hon menar att yogan har läkande kraft inom många områden och ger häpnadsväckande exempel.

– Jag träffade en kvinna som hade sådan smärta att hon inte kunnat ligga på rygg på flera år. Vi började med andning sittande på stol. Efter en timmes andningsövningar la vi henne på golvet genom att stödja med kuddar. Hon sa att hon just då inte hade några smärtor alls, förmodligen fick hon mycket träningsvärk dagen efter på grund av att musklerna slappnar av och att det blivit genomströmning av syre, berättar Eva-Carin.

Från kundaliniyogan

Den medicinska yogan härstammar från kundaliniyogan och handlar till största del om att andas och genomströmning av syre. Yogan hjälper bland annat mot stress, sömnlöshet och högt blodtryck. Man har dessutom hittat goda resultat vid rehabilitering av hjärtinfarktspatienter.

– Behovet av andningen ökar lavinartat. Olika arbetsgivare betalar för extra rehabilitering och extra stöd för de anställda. De som kommer på rehabilitering är ofta utmattningsdeprimerade och långtidssjukskrivna. Man ser en klar god effekt om man har praktiserat medicinsk yoga under sju veckor.

Hur fungerar det?

– Det är oxytocin som utsöndras när vi kommer ner i lugnare takt, vi talar till det autonoma nervsystemet. När vi får ner andningen och får en optimal syresättning blir det lugn och ro i kroppen och den börjar läka, berättar hon.