• Per Axelsson tillsammans med några av de som jobbar på ÅF:s nyöppnade kontor i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Ångpanneföreningen etablerar sig

Ångpanneföreningen, eller ÅF som det numera heter, är ett av landets största teknikkonsultbolag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men sedan drygt ett halvår har de nytt kontor i Linköping.

ÅF har redan ett kontor i Linköping men nytt är att man nu utvecklar och satsar på infrastruktur och samhällsbyggnation. Per Axelsson är sektionschef i Linköping.

– Just den här delen av landet är väldigt intressant, inte bara för oss, utan för många aktörer och branscher i och med att man nu har bestämt att man ska bygga Ostlänken vilket är ett enormt stort projekt och en strukturomvandling. Från och med 2017 kommer man att satsa pengar på Ostlänken och sedan börjar själva arbetet och byggandet.

Flera projket

Tidigare fanns ÅF enbart i de större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö men nu har man börjat bygga upp kontor även i Jönköping, Karlstad, Västerås, Norrköping, Örebro, och så i Linköping. Per, eller ”Pelle” som han alltid kallas är ansvarig i Linköping och Jönköping. Just nu arbetar man med flera projekt i vår region.

– Vi är inblandade i det arbete som sker på E22:an och den om- och utbyggnad som sker där, sedan är vi med och jobbar med väg 51 och så håller vi på med förbifarten av Stockholm. Det kommer även att hända ganska mycket åt Jönköpingshållet till och kring utbyggnaden av järnvägsspåret där men det ligger ännu långt fram i tiden.

7 500 anställda

I Linköping är man tillsammans med dem som jobbar på det andra kontoret ett drygt 70-tal personer. Man kommer att flytta ihop kontoren framgent men just nu sitter en del av personalen på Linnégatan 9 vid Sporthallen. I hela världen har ÅF i runda tal 7 500 personer varav 5 500 i Sverige.

– Just nu är vi 18 personer här och vi kommer nog bli ytterligare några till framöver. Bland personalen finns det just nu både landskapsarkitekter, geologer och miljötekniker för att nämna några yrkesgrupper.

Spännade

ÅF-koncernen består av det börsnoterade moderbolaget ÅF AB och ett flertal dotterbolag samlade i fyra divisioner som heter ”Energy” (verkar inom papper, massa, energi och miljö), ”Industry” (verkar inom industriell IT, el och automation samt mekanik), ”Infrastructure” (verkar inom fastighets- och samhällsbyggnad), ”Technology” (verkar inom telekom, försvar, produkt- och systemutveckling). Den första Ångpanneföreningen bildades i Malmö 1895.

– Det är oerhört spännande att vara med här i vår region när det nu händer så mycket nytt i och med att Ostlänken byggs och en del andra projekt kommer igång, avslutar Per ”Pelle” Axelsson, sektionschef på ÅF i Linköping.