• Anna Sjödahl kan i egenskap av hypnoterapeut hjälpa till att bota fobier och annat. Foto: Julia Kimell

Annas alternativ gör skillnad

Hypnos betyder sömn men är egentligen inte sömn, utan ett naturligt tillstånd av avslappning. De flesta är mottagliga för det men kan ha olika hypnosbenägenhet. För den som är beredd att möta sina känslor kan en session under hypnos göra stor nytta.

Anna Sjödahl är hypnoterapeut och driver företaget Annas alternativ. Som hypnoterapeut hjälper man människor att omstrukturera emotionella problem och utveckla resursstarka sidor.

– Det har hjälpt så många. Jag upplever dock många fördomar mot hypnos, trots att det är naturligt. Det är samma tillstånd som när man precis håller på att vakna och befinner sig i det där gränslandet mellan sömn och vakenhet. Vad vi gör är att vi förlänger och fördjupar det. Samtidigt som man slappnar av är man koncentrerad på sitt eget inre.

Det är då man kommer i kontakt med minnen och känslor och det är därifrån man kan omstrukturera dem. Det gäller att släppa det kritiska tänkandet och uppleva sin egen inre föreställningsvärld: att tillåta minnen komma upp spontant i sin egen takt. Upplevelsen kan vara minnen och känslor men också abstrakta upplevelser som det undermedvetna framkallar, ungefär som när man drömmer.

Även om många har ett stort kontrollbehov kan det gå bra första gången. En del har en förmåga att sjunka mycket djupt, medan andra behöver träna upp förmågan.

– Jag skulle uppskatta att omkring 10 procent av befolkningen är extremt hypnosbenägna.

Någonstans mittemellan

En vanlig fördom är att man under hypnos går med på saker man inte vill och att den som är hypnoterapeut tar över hjärnkontrollen, men så är det inte. Det går inte att låta en person gå in i hypnos utan dess egen medverkan, inte heller att låta den utföra något som den inte vill. Det bygger på ett samarbete då man hela tiden har kontakt med varandra. Ungefär som ett mycket avslappnat samtal.

Oftast upplevs det här tillståndet som så behagligt att man helst skulle vilja stanna kvar i det. Det är troligtvis det som har gett upphov till att det finns de som tror att man kan fastna i hypnos.

– En del forskare ser det som ett tredje alternativt tillstånd, mitt emellan vakenhet och sömn. Det är då man direkt kan kommunicera med det undermedvetna.

Det undermedvetna är som ett sexårigt barn som använder sig mer av kreativitet än logik. Därför använder man sig av suggestioner – föreställningar – för att kommunicera med det undermedvetna.

Packa upp, sortera och arkivera

Under hypnos kommer man nära minnen och känslor och får en fördjupad kontakt med dem, vilket förstås kan vara omskakande. Ofta är det starka känslor av skam, skuld, rädsla eller vrede ur ett litet barns perspektiv. När man åter får kontakt med dessa känslor, har de en förmåga att släppa taget och lösa upp sig. Det handlar om att omstrukturera: packa upp, sortera och arkivera.

– Många griper hypnos som ett sista halmstrå för att komma åt problem som fobier, depression, nedstämdhet och stress. Det kan också vara att man upprepar vissa beteenden och inte står ut med sig själv längre. En fobi som skapats av starka känslor kan alltså lösas upp av samma starka känslor som den skapats av en gång i tiden.

Det kan också handla om att sluta röka eller snusa. Motivationen spelar en stor roll och har man bestämt sig klarar man av det förr eller senare.

Olika länge

Det finns olika verktyg för att ta bort ett oönskat beteende och man kan förändra ett negativt tankesätt i flera steg. För det mesta behövs flera behandlingstillfällen för att bryta ett beteende. Men ibland kan det räcka med en enda gång.

– Efter att ha ändrat ett negativt sinnestillstånd jobbar vi med att skapa nya föreställningar med känslor om hur man vill må i stället. Dessa föreställningar innehåller starka positiva känslor. Lättnad, glädje och framgång är resursstarka tillstånd som förstärker och triggar igång signaler till hjärnan. På så sätt kan man snabbt få tillgång till det resursstarka tillståndet. Det är så elitidrottare gör för att uppnå sina framgångar.

Ofta jobbar man i flera skikt med nutid, dåtid och framtid; ett sätt att förstå vem man är, vem man var och vem man är på väg att bli. Så vad problemet än har varit från början kan man betrakta det som en personlig utveckling. Efter en genomgången behandling upplever många en lättnad och ett lugn.