• Barchefen Theodor Nordström och restaurangchefen Olli Viita vill kvalitetssatsa. Foto: Julia Kimell
  • Här kan man kan höra det glada sorlet och glasen klirra genom tiderna. Foto: Julia Kimell

Anrik krog satsar på kvalitet

Säg Druvan eller Svarta Tjuren och lite äldre linköpingsbor får något drömmande i blicken. Säg Bonn på Drufvan och då går det säkert att väcka döda människor till liv.

Området kring Stora torget och Ågatan är klassisk mark när det gäller mat och dryck. I modern tid har just Ågatans speciella charm spridit sig i stora delar av Sverige. Det har inte alltid varit ett goda historier som förmedlats men idag är det krogtäta stråket betydligt bättre än sitt forna rykte.

Stenhård konkurrens

Linköping är en stad på över 150 000 invånare och håller på att bli en stor småstad. Tack vare studenter och invandrande krögare har staden återigen tinat upp som möteplats utanför hemmet. Krogar och restauranger ploppar upp runt omkring i stan. Linköping är matmäsigt en stad på dagen och en helt annan stad på kvällen och natten. Men både inom lunchverksamheten såväl som för krogar och nattklubbar är konkurrrensen stenhård. Antingen nischar man sig och blir exklusiv inom sitt område eller också satsar man på kvalitet men med prsier som är gångbara. Det sistnämnda är just vad ägaren till Platå gör just nu. Man är väl medvetna om konkurrensen och det historiska anslaget som lokalerna förpliktigar till.

– Det är bra med konkurrensen för det drar folk ner till stan och gynnar det oss också. Man får ändå aldrig slappna av och tro att saker och ting går av sig självt. Det är kvalitetsutveckling som gäller hela tiden, menar restaurangchef Olli Viita och får medhåll av barchefenTheodor Nordström:

– Linköping är en så pass stor stad att den tål den hårda konkurensen och på Ågatan är vi lite unika i Sverige faktiskt. Vi satsar nu på bra käk och dricka till rimliga priser och det kan vi göra tack vare att vi har goda inkomster på nattklubbsverksamheten.

Event och företagsbokningar

Platå serverar inte luncher men man har nattklubb, bar och festvåning som man ofta har uthyrd till företag och andra evenemang. Konkurrensen i innerstaden upplevs som stimulerande och Platåpersonalen är inte rädda för utvecklingen när stan växer över Stångån.

– Stan växer hela tiden så folket räcker till, säger man unisont.