Anställ fler funktionsnedsatta

Uppmaning till kommunala bolag

Kommunala bolag ska bli mer aktiva med att anställa funktionsnedsatta, nyanlända och ungdomar. Det står i de nya, gemensamma ägardirektiven. I början av varje mandatperiod upprättas gemensamma ägardirektiv för kommunens bolag. Direktiven reglerar bolagens rättigheter och skyldigheter till kommunen.
–Med ägardirektivet försöker vi markera att även de kommunala bolagen ska jobba för ett socialt och ekologiskt hållbart Linköping, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Micko. Hon menar att de kommunala bolagen kan spela en avgörande roll när det gäller att motverka segregation. Kommunen ställer krav på en större närvaro i utsatta bostadsområden och att stärka möjligheter till arbete och praktik för exempelvis ungdomar.

”Slöseri med mänskliga resurser”

Även Daniel Andersson, kommunalråd, poängterar hur viktigt det är att de kommunala bolagen blir mer aktiva med att anställa och erbjuda praktik till unga, nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden.

–Det handlar inte minst om personer med funktionsnedsättning. Det är ett slöseri med mänskliga resurser att så många som kan och vill jobba inte får chansen. Att få ett jobb gör mycket för självförtroendet, anser Daniel Andersson.

Giftfri miljö

De kommunala bolagen ska även vara med på resan för att uppnå målsättningen om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

–Det gäller även ett ekologiskt hållbart byggande och arbetet för en giftfri miljö, säger kommunalråd Nils Hillerbrand.

Aktiv dialog med rektorer

Hittills har ägardirektiven för bland annat Stångåstaden och Lejonfastigheter presenterats.

–När det gäller exempelvis Lejonfastigheter slår vi fast om att vi vill att de ska gå i bräschen när det gäller utveckling, inte bara vara mottagare utan att de också aktivt är med på resan mot goda, pedagogiska miljöer och god omsorgsverksamhet, säger Nils Hillerbrand. Daniel Andersson fyller i:

–Lejonfastigheter är en väldigt viktig strategisk resurs i skolverksamheten eftersom de tillhandahåller lokalerna. Ett nytt uppdrag som vi ger till Lejonfastigheter är att de ska ha en aktiv dialog med rektorer, för att rektorer och lärare ska känna sig trygga med sin arbetsmiljö.