• Länsstyrelsen har medel för att stödja arbete mot hedersvåld. Foto: Tommy Pettersson

Arbeta mot hedersvåld

Nu finns det medel att söka för den eller de som vill arbeta mot hedersvåld, tvångsäktenskap och könsstympning. Arbetet ska pågå under perioden 2016 till 2017.

Från och med den första april så har Länsstyrelsen i Östergötland ekonomiska medel att fördela till den organisation, stiftelse, kommun eller annan organisation eller myndighet, som vill arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, så som barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. Arbetet ska bedrivas under 12 månader perioden 2016 och 2017. Det går även att söka för enskilda insatser som, till exempel, en utbildningsdag. Insatserna ska gärna vara främjande och förebyggande.

Samverkan mot förtryck

Prioriterade områden är utveckling av strukturer för samverkan, kartläggning av omfattningen av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser som involverar personer som är utsatta eller riskerar att utsättas för någon typ av hedersvåld och/eller tvångsgifte eller könsstympning.

– Många positiva projekt har redan genomförts i Östergötland på detta område. Länsstyrelsen hoppas att de utlysta medlen ska bidra till att stimulera utvecklingen av metoder och arbetssätt inom området, säger Maha Eichoue, regional utvecklingsledare för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, vid Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

Avskaffa diskriminering

Länsstyrelsen Östergötland har i uppdrag att lämna stöd till insatser som förebygger. Medel kan sökas av frivilligorganisationer, stiftelser samt kommuner och andra myndigheter för projekt som pågår i maximalt 12 månader. Enligt regeringens direktiv ska alla insatser ta sin utgångspunkt i FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor samt FN:s konvention om barnets rättigheter.