Arbetslivsmuseer får 674 000

Östergötlands arbetslivsmuseer får 674 000 kronor av Riksantikvarieämbetet av de åtta miljoner kronor man fördelat till landets arbetslivsmuseer.

Det är en höjning av anslaget med två miljoner kronor jämfört med tidigare. I Östergötland har nio projekt beviljats pengar och bland andra har Stångådalsbanans Vänner i Kisa och Spetsmuseet i Vadstena fått medel.

Kulturarvet

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till museerna. Pengarna som ska stödja projekt som stärker deras möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. I år inkom 195 ansökningar. 88 projekt runt om i hela landet får dela på de åtta miljoner kronorna. Förra året beviljades 76 ansökningar.