• Kristina Edlund har anledning att se nöjd ut. Foto: Tommy Pettersson

Arbetslösheten och bistånd minskar

Årets sista konjunkturbarometer för 2016 från näringslivsbolaget Nulink visar att Linköping går för fullt inom flera olika områden.

Barometern bygger på mätningar inom åtta olika områden, bland annat bostäder, befolkning, och ekonomiskt bistånd.

Lägsta arbetslösheten

Alla uppmätta värden ligger på topp och vissa är mer positiva än vad det ser ut vid första anblicken. Arbetslösheten på 6,2 procent är lägre än riket i genomsnitt. Samtidigt har Linköping färre i olika program. En större andel av befolkningen är alltså sysselsatt på den reguljära arbetsmarknaden än vad arbetslösheten visar.

– Det går bra för Linköping. Nu gäller det för oss att fortsätta driva utvecklingen i rätt riktning, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund.

Biståndet minskar

Antalet familjer under handläggning för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och har inte varit så lågt sedan mätningarna började för fem år sedan. Som mest var närmare 3 600 familjer under handläggning för bistånd, nu är det nere under 2 800.

Däremot ökar inte antalet arbetsplatser lika mycket som tidigare. Under de första elva månaderna var nettoökningen 239 arbetsställen, vilket är 19 färre än samma period förra året.

– En faktor tycks vara tillgången på bostäder, men det byggs så det knakar i Linköping, säger Michael Nydén på Nulink som analyserat statistiken.

Rekordår i byggande

Fram till och med november 2016 färdigställdes 968 nya bostäder, 157 fler än under 2015 vilket redan det var ett rekordår. Så många bostäder har inte blivit inflyttningsklara i Linköping sedan mätningarna började för snart 15 år sedan.

Drygt en fjärdedel av nyproduktionen är studentbostäder, men det förringar inte värdet av tillskottet. Studentbostäder gör andra bostäder tillgängliga och Linköping blir attraktivare som studieort.

Även befolkningen fortsätter att öka. I slutet av november bodde 2 322 fler i kommunen än vid samma tid 2015. Så ser det ut just nu även på andra håll, med anledningen av att flyktingarna som kom till Sverige under fjolåret har kommunplacerats. Men det förklarar bara halva ökningen för Linköping. Flyttningsnettot från övriga riket var cirka 550 personer och inom Östergötland knappt 300.