• Kristina Edlund var först ut med att köpa. Foto: Elin Elmby
  • En av de skolor som säljer är Brunnbyskolan. Foto: Elin Elmby
  • Alma från Brunnbyskolan sålde till kommunalråd och besökande på stadshustrappen. Foto: Elin Elmby

Årets försäljning har startat

Av Första Majblomman

LINKÖPING Nu är våren här. Årets Första Majblommeförsäljning har startat. Den första Första Majblomman i Linköping köpte kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund och hon köpte den av en grupp elever från Brunnbyskolan.

Förening från 1908

Majblommans Lokalförening i Linköping bildades 1908 och föreningen är fortfarande livaktig. Majblomman är den enda organisation i Sverige där "Barn hjälper Barn". De som säljer i år är fyra skolor, två Scoutkårer, två andra föreningar och enskilda barn.

Majblommans uppgift är att dela ut bidrag till sjuka och handikappade barn men nu på senare tid är det mest "Barnfattigdomen" som är i fokus. Bidragsbehovet handlar met om kläder, skor, fritidsaktiviteter, medlemsavgifter, cyklar, sängar, semester med familjen, resor

Sedan år 2000 till 2016 har Majblomman i Linköping delat ut 3 106 424 kronor till de som har ett behov.