• Invigningstalare blir precis som förra året infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Tommy Pettersson

Årets Transportforum

Samhällsplanering och kollektivtrafik

2017 års Transportforum invigdes den idag och platsen är som tidigare år Linköpings Konsert- och Kongress. Lokalerna kommer att fyllas av cirka 1600 forskare, politiker och anställda inom transportsektorn. Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) är värd för evenemanget och invigningstalare blir precis som förra året infrastrukturminister Anna Johansson (s).

Transportforum, som startade 1984 och är Nordens största årliga konferens för transportsektorn, lockar varje år ett stort antal deltagare och utställare inom transportforskningsområdet.

Amerikan invigningstalar

Årets inledningstal kommer att hållas av den kände amerikanske trafik- och stadsplaneraren Gabe Klein. Mr. Klein är mannen som lyckades förändra trafiksituationen i både Washington D.C. och Chicago till det bättre och lyckades åstadkomma en renare stadsmiljö. Efter talet följer en paneldiskussion där bland andra Linköpings stadsbyggnadsdirektör Anna Bertilson deltar. Linköpings stadskärna står ju inför stora förändringar i samband med Ostlänken och ett nytt resecentrum. Det kan vara på sin plats att dra nytta av vad Mr. Kleins förslag och tankar betytt när det gäller att få fram en hållbar stadsmiljö.

Färre utställare

På utställarsidan blir antalet jämfört med tidigare år något mindre. Där blir det 39 stycken enligt programmet och de stora aktörerna inom transportsektorn dominerar. Konferensprogrammet, för dom två dagar som konferensen pågår, spänner över alla delar av transportsektorn. Över 400 talare kommer att medverka i de 95 sessioner, som omfattar 2017 års Transportforum. Lokalerna på Konsert- och kongress räcker som vanligt inte till för alla sessioner utan både Frimurarehotellet och Östergötlands museum har fått ställa upp med lokaler.

Godstransporter och efterlevnad av gällande regler

Godstransporter tillhör dom viktiga samhällsfunktionerna, men hur är efterlevnaden av gällande regelverk? Ämnet kommer att ventileras och en nyligen genomför kontroll presenteras. I vårt land är många av yrkesförarna och bilarna vid godstransport från andra länder. Frågan om det går att samordna transporter i stadsmiljö kommer upp och vilka besparingar detta skulle kunna ge ur både miljösynpunkt och effektivitet. Den snabba utvecklingen gör att frågan om drönare kan användas vid samhällsplanering blir aktuell att diskutera för den samlade transporteliten.

Årets Transportforum kommer till stor del att handla om samhällsplanering med ett kostnadseffektivt transportsystem som också klarar de miljöpolitiska krav som ställs. Näringslivets företrädare kommer under Transportforum ge sin syn på regeringens infrastrukturproposition vid en programpunkt där infrastrukturministern deltar på tisdagseftermiddagen den 10 januari.