• Peter Magnusson var både överraskad och jätteglad över att få nallebjörnen. Foto: Tommy Pettersson
  • Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist och borgmästare Helena Balthammar delade ut priset. Foto: Tommy Pettersson

Årets Tryggvestipendium delades ut

I orostider känns trygghetsfrågorna alltmer angelägna att prioritera för myndigheter, organisationer och kommunala bolag.

Linköpings kommunala bolag Stångåstaden har verkligen tagit fasta på detta ökande behovet av trygghet. Bolaget inrättade redan 2001 ett trygghetsstipendium, för att uppmärksamma och stimulera insatser som skapar trygghet i flerbostadsområden.

Välförtjänt stipendiat

I år blev det Peter Magnusson i Ryd som fick Tryggvestipendiet. Han har i många år varit verksam i arbetet för att förebygga ungdomars utanförskap, kriminalitet och missbruk. Dessutom har han gjort flera insatser för ökad grannsämja.

– Jag är chockad över att jag skulle få det här trygghetspriset. Jag känner mig stolt och hedrad att få stå och få ta emot allt beröm, säger en märkbart rörd Peter Magnusson och fortsätter.

– Tanken nu är att vi ska öka vårt trygghetssamarbete med kommunen och Stångåstaden och alla andra som jobbar för en tryggare kommun.

Tyggveprisets jury består av Stångåstaden samt representanter för polisen, räddningstjänsten och Linköpings kommun. Priset består av en keramikbjörn, ett diplom och ett presentkort.

 Eldsjälar

Grunden för ett bra trygghetsarbete är att det finns engagerade människor, eldsjälar, som tar initiativ till och är uthålliga för att förbättra olika bostadsområden. Tryggvestipendiet premierar goda exempel på arbete som främjar trygghet i hem och bostadsområde och lyfter fram eldsjälarna.

I juryns motivering till stipendiet står det bland annat: "Peter är inte bara viktig för människor i Ryd. Han brinner för att alla människor ska bli sedda och hörda, och kunna känna sig trygga och delaktiga."