• Fredrik Törnqvist har många strängar på sin "lyra". Här vid en audition för nyrekrytering. Foto: Tommy Pettersson

Årets vd finns hos Stångåstaden

Det globala företaget Universum genomför varje år Sveriges största karriärundersökningar bland studenter och yrkesverksamma, med över 40 000 deltagare. Nu  har man utsett Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist till årets vd.

Man menar att Fredrik har ett stort personligt "Employer Branding" -engagemang och är en viktig kugge i det engagerade team i organisationen som jobbar med frågorna vilket skriver juryn i sin motivering.

Starkt engagemang

Priset Årets Vd inom Employer Branding tilldelades en vd som till fullo förstår vikten av ett aktivt arbete med talangfrågorna. Förståelsen yttrar sig genom ett starkt engagemang och ett aktivt stöd till de som ansvarar för organisationens talangarbete.

– Det känns fantastiskt kul att bli belönad inom ett område som lägger grunden till framgång. Det gäller att hela tiden leverera god service och samtidigt utvecklas, att rekrytera rätt människor är därför otroligt viktigt. Och samtidigt ha en företagskultur där medarbetarna trivs och ser möjligheter, säger Fredrik Törnqvist i en kommentar.

Motivering

Ur juryns motivering: "Genom sitt långsiktigt strategiska stöd och sitt fokus på organisationens värderingar, företagskultur och mål arbetar han hårt för att behålla medarbetare som vill göra en samhällsnytta och med tydlig närvaro i externa sammanhang belyser han vikten av att alltid locka till sig rätt kompetens".