• Här, mellan Folkungavallen och gamla simhallen ska den nya badanläggningen ligga. Foto: Patrik Ekström

Arkitekttävlingar för simhallen och Kungsbergskolan

Kommunen har utlyst arkitekttävlingar för den nya simhallen på Folkungavallen samt för nya Kungsbergsskolan. Det är två väldigt stora byggprojekt som beräknas kosta en bra bit över en miljard kronor tillsammans.

Med dessa stora skattepengar i rullning är det bra anläggningarna blir både ändamålsenliga och att de smälter in i stadsbilden. För att få ordning på detta så går man därför ut med en tävling om vem som ska bestämma hur husen ska se ut.

736 miljoner

Den nya simhallen beräknas att kunna vara inflyttningsklar till hösten år 2021, i enlighet med tidigare beslutad tidplan och den totala investeringsutgiften för den nya simhallen beräknas uppgå till cirka 763 miljoner kronor, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige juni 2015.

– Den nya simhallen på Folkungavallen blir en chans att bygga en modern och lättillgänglig simanläggning av hög klass samtidigt som den blir en del av den spännande stadsdelen Folkungavallen. Bland tävlingsbidragen hoppas jag få se kreativa lösningar på hur simhallen kan ta tillvara det vackra läget vid klassiska Tinnerbäcksbadet och på en arkitektur som sticker ut och bidrar till en höjd kvalitet i Linköpings stadsbyggnad, säger Elias Aguirre (S).

Tinnis ska bevaras

Arkitekttävlingen innebär att gestalta simhallens yttre och inre. En jury med ledamöter från Linköpings kommun och Sveriges Arkitekter kommer att utse vinnaren. Elias Aguirre (S) kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor blir ordförande i juryn, där även oppositionen är representerad.

Slutresultatet av arkitekttävlingen beräknas att vara klart under februari månad 2017 och arbetet med detaljplanen startade redan i höstas. Det handlar bland annat om kvarters- och gatustruktur, byggnadsvolymer, fastighetsindelning och markanvisning, gränser kring bad och park, dagvattenkulvert med mera.

Arkitekttävling Kungsbergsskolan

Kommunen utlyser även en arkitekttävling för den nya och stora Kungsbergsskolan, ett bygge på mer än en halv miljard kronor . Detaljplanen för Nya Kungsbergsskolan pågår och arkitekttävlingen beräknas att vara klar under hösten 2017. Efter det fortsätter projektering inför entreprenadupphandling och produktion. Inflyttning beräknas att ske i etapper från och med hösten 2020 och framåt.

Den nya skolan ska täcka behoven för en utbildningsenhet för totalt cirka 1 800 elever i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan, samt för att tillgodose de behov som kultur- och fritidskontoret idag ser för sina verksamheter.