• Malin Ljung är regionchef för UF i Östergötland. Foto: Sebastian Sjö

Att vara UF-företagare

För att leda ett bra företag måste man våga utmana sig själv, lita på sig själv och sina idéer, ha roligt och ha en bra planering med mål och delmål. Det säger Malin Ljung som är regionchef på Ung Företagsamhet.

Tillsammans med fyra kollegor arbetar hon heltid för Ung Företagsamhet i Östergötland. Som regionchef är det hon som tillsammans med styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet och mål.

Ideellt och obundet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet har tre läroplaner för grundskolan, dessutom finns ett alumninätverk bestående av före detta UF-företagare. Ung Företagsamhet finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar.

–Allt startade faktiskt här i Östergötland då organisationen grundades här i Linköping i oktober 1980 och i dag har vi 32 av 42 skolor engagerade i regionen, berättar Malin Ljung.

UF alumni

Inom Ung Företagsamhet finns det något som heter UF alumni. Det riktar sig till dem som har drivit ett UF-företag och som vill fortsätta att engagera sig inom organisationen. UF alumni ger möjligheter för före detta UF-företagare att fortsätta utvecklas som personer och entreprenörer. Ung Företagsamhet arrangerar enskilda aktiviteter för alumnerna som till exempel ”Ledare för en dag”, vilket innebär att man som alumn kan få skugga en ledare från näringslivet under en arbetsdag.

– Våra alumner är alltid välkomna på alla våra andra större arrangemang så som den regionala UF-mässan, då behöver vi alltid funktionärer som ska hjälpa till och då är det våra UF alumner som får den möjligheten, säger Malin Ljung.

Ung Företagsamhet igår och idag

– Förra läsåret hade vi 1 115 UF-företagare i Östergötland fördelat på 347 UF-företag, detta läsår räknar vi med minst lika många UF-företagare och UF-företag, berättar Malin Ljung.

Ung Företagsamhet försöker ständigt utvecklas på alla plan oftast handlar det om förbättringar i detaljer kring de årliga arrangemang som organisationen genomför och stödet och supporten ut till de skolor som samverkar med Ung Företagsamhet. 2015 års mässa kommer att arrangeras på Linköpings sportcenter den 5 mars och dit är alla välkomna.

Varje år startas ett nytt läsår med en kickoff där regionens alla UF-företagare inspireras av bland annat före detta UF-företagares upplevelser om hur deras UF-år har varit. Kickoffen var den 1 oktober i Louis De Geerhallen i Norrköping. Talare under kickoffen var dels Johannes Hansén som är Sveriges främsta mentala rådgivare inom musik, idrott och näringsliv. Han fans på plats och föreläste tillsammans med två tidigare UF företagare Zeinab Al Mosavi och Sara Ångström.

– Man måste tro på sin idé och göra den unik och det blir vad man gör det till, säger Malin Ljung som en avslutning i sitt framgångsrecept.