• Arbetets museum i Norrköping får ta del av en bidragsökning. Foto: Tommy Pettersson

Åtta miljoner till Arbetslivsmuseum

Det finns totalt 1 466 arbetslivsmuseer i landet och deras organisation, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, (ArbetSam) har funnits sedan 1998. Arbetets museum och ArbetSam arbetar tillsammans för att lyfta, synliggöra och stötta arbetslivsmuseerna.

Under de senaste åren har man arbetat hårt för att få arbetslivsmuseernas bidrag utökade. Nu har man lyckats med detta och i år ökar bidraget till arbetslivsmuseerna rejält.

Glädjande besked

Det är regeringen som har möjliggjort att Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseerna stiger från 6 miljoner till 8 miljoner kronor. Arbetslivsmuseerna kommer att kunna söka pengar direkt från Riksantikvarieämbetet. Arbetets museum och ArbetSam ger arbetslivsmuseerna stöd och verktyg i denna process.

– Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer i landet ansluter sig till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt; vår representativitet ökar och beslutsfattare lyssnar bättre. Vi har i flera år arbetat för att få med arbetslivsmuseerna i den officiella museistatistiken samt utöka stödet till arbetslivsmuseerna. Från och med 2013 är arbetslivsmuseerna med i statistiken och från med i år är Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer utökat från 6 till 8 miljoner kronor, säger Anders Lind, ordförande i ArbetSam.

–Att Riksantikvarieämbetet nu får två miljoner extra av regeringen att dela ut till landets arbetslivsmuseer är ett erkännande av alla de underbara insatser som människor runt om i landet gör för det industriella kulturarvet. Jag kan inte tänka mig ett effektivare sätt att bevara och utveckla landets kulturarv.

Varje krona som kommer in i arbetslivsmuseirörelsen växer flerfalt då frivilligkrafter får möjlighet att utöka sin verksamhet. Det är nog omöjligt att investera pengarna mer effektivt än på detta vis, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

Kurser för sökande

Arbetslivsmuseerna har under våren 2016 möjlighet att söka pengar via Riksantikvarieämbetets hemsida. Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan utnyttjas av andra arbetslivsmuseer. Bidraget utgår som projektbidrag för särskilda ändamål och ges inte som kontinuerliga verksamhets- eller driftsbidrag.