Åtta polisområden blir tre

Vid årsskiftet genomför polisen en stor omorganisation och åtta närpolisområden blir då tre. Detta innebär att poliser i yttre tjänst får ett större område man ska täcka.

När polisen nu organiserar om så är det viktigt att man fortsätter det framgångsrika samarbetet som finns kring vardagstryggheten i kommunen. Därför har man skrivit till polisen för att förvissa sig om att detta kommer att fortsätta.

- Vi vill påverka till att ha en fortsatt bra dialog även efter omorganisationen för att kunna upprätthålla det framgångsrika samarbetet kring trygghet som gjort Åtvidaberg till en av Sveriges tryggaste kommuner att bo och leva i, säger Lennart Haraldsson, kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande. Närpolisområdena kommer från 2015 bli färre och större. Flera orter med närpolis idag blir i stället så kallade poliskontor. Det innebär att poliser i yttre tjänst i framtiden kommer att utgå från Linköping och får ett betydligt större geografiskt utryckningsområde. Som det ser ut idag är tanken att Åtvidaberg kommer bli ett så kallat poliskontor. Därför har representanter för de politiska partierna i Åtvidaberg skrivit till Polismyndigheten i Östergötland med förhoppning om att få till någon form av dialog och att få vara med när Östergötland organiserar sig. Den nya organisationen som drar igång vid årsskiftet innebär att de nuvarande polismyndigheterna i landet. Polismyndigheten. Ledningen görs också om helt, med en rikspolischef som högst ansvarig chef i landet. Sedan delas landet upp i sju polisregioner där Östergötland tillhör Region öst tillsammans med Sörmland och Jönköping. Regionerna delas sedan in i polisområden där Östergötland är ett område med en chef. Varje polisområde delas sedan in i lokalpolisområden