• Clas Drougge på, bland annat, Ocean Modules är en av de företagare som varit med och tyckt till. Foto: Gustav Skogens Båld
  • Så även Daniel Lind, vd på Rodeco. Foto: Patrik Ekström

Åtvidaberg bäst på attityder

När Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet i landets alla 290 kommuner så hamnar Åtvidaberg åter igen i topp. Bäst i Sverige är man när det gäller skolans attityder till näringslivet.

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla 290 kommuner. Placeringen på rankinglistan beror på företagares svar från enkätundersökning och statistik. I år hamnar Åtvidaberg på plats 40 bland landets kommuner och är för tredje året i rad bäst i landet vad gäller skolans attityder till näringslivet.

Företagen sätter betyg

Syftet med rankingen är att visa på var det är bäst att starta och driva företag i Sverige och skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet. Rankingen består av två delar. En enkätdel och en statistikdel från Statistiska Centralbyrån och UC AB. Enkätdelen där företagarna sätter betyg på hemkommunen väger tyngst vid den totala rankingen.

- Plats 40 tycker jag är bra. Målsättningen är att tillhöra toppskiktet och det gör vi, säger Lennart Haraldsson, kommunalråd för Socialdemokraterna i ett pressmeddalande. Det är också jätteroligt att man lyckas så bra inom skolan med entreprenöriellt lärande och att företagarna sätter stort värde på det. Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra om frågor som ligger på nationell nivå och vissa delar är omöjliga, i alla fall nästan omöjliga, för kommunala politiker och tjänstemän att påverka. Rankingen är en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag. Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

Tolv delar

Enkätdelen omfattar tolv olika delar/områden med frågor. För varje område sammanställs svaren, som resulterar i en delranking. De olika områdena bedöms sedan tillsammans och leder till en total placering på rankinglistan. När det gäller delen ”Skolans attityder till företagande” så är Åtvidabergs kommun för tredje året i rad bäst i landet. I delen ”Tillgång till kompetens” har kommunen klättrat uppåt på rankinglistan, medan man i andra delar som till exempel ”Tillämpning av lagar och regler” och ”Medias attityder till företagande” har fallit i placering, men fortfarande ligger relativt högt på listan. Ett område som fått lägre betyg i årets ranking är ”Tele- och IT-nät”.

- Vi är medvetna om situationen och vi håller på att se över bredbandsutbyggandet i kommunen, framför allt i tätorten, säger Lennart Haraldsson. På landsbygden har vi jobbat med det i flera år redan. Sammanlagt hamnar Åtvidaberg i år på plats 40 av alla landets 290 kommuner. Fjolårets placering var 30.

- Det är viktigt att vi både från kommunens och Näringslivscentrums sida fortsätter upprätthålla en bra dialog med företagarna, säger Lennart Haraldsson. Därtill tror jag att projektet ”Åtvidaberg satsar” som nyligen startats på sikt kommer att öka företagsamhet och tillväxt i kommunen.

En framtida utmaning

Både Lennart Haraldsson och Magnus Hesse, kommunalråd för moderaterna, tycker att en stor utmaning framåt är att skapa bättre förutsättningar för nyföretagande. Det gäller främst kommunikationsfrågor, som till exempel vägnät och bredband, så att företagarna får större möjlighet att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft. Det gäller även för de etablerade företagens framgångar i framtiden. En annan utmaning är också att öka ortens attraktionskraft för boende. De här delarna hänger ihop, helheten är viktig, förklarar de avslutningsvis

Åtvidabergs kommuns placeringar tidigare år:

2013 plats 30

2012 plats 21

2011 plats 42

2010 plats 90

2009 plats 193

2008 plats 150

2007 plats 196