• Sofie Elmström är glad att det går bra i Åtvidaberg men oroad över hur klimatet för företagande i Motala är. Foto: Tommy Pettersson

Åtvidaberg i topp igen

Varje år presenterar Svensk Näringsliv sin ranking över hur företagare upplever sin kommuns inställning till företag och företagande. I vårt län är det Åtvidaberg som har det bästa företagsklimatet och motala som har det sämsta. Linköping hittar vi på en tredje plats.

Svenskt Näringsliv har gjort sin ranking av företagsklimatet sedan 2001 och sedan 2004 görs den på samma sätt genom att man till två tredjedelar baserar den på de olika företagarnas svar och till en tredjedel på statistik från Statistiska Centralbyrån och Upplysningscentralen. I år tillfrågades totalt 70 000 företag.

– Svarsfrekvensen låg på 46 procent vilket jag tycker är aningen lågt men när jag pratat med både UC och SCB så framhåller att folk blivit aningen segare när det kommer till att svara på frågor, berättar Sofie Elmström, regionchef på just Svenskt Näringsliv. Hon fortsätter.

Hundratals utfrågade

– Återigen är Åtvidaberg i topp och det är glädjande. Särskilt skulle man kunna framhålla skolans inställning till företagande som något viktigt för det gynnsamma klimatet i kommunen, framhåller Sofie Elmström. I de mindre kommunerna går frågorna ut till drygt 200 företag, i medelstora och större städer till 400 och i stortstäderna frågar man, i runda tal, 1 000 olika företag.

Fler kontroller

Dagen till ära är vi på restaurangen och puben De Klomp i centrala delen av Linköping. Krögaren , Take Knol är positiv till hur Linköpings kommun behandlar hans näringsgren.

– Jag tycker att kommunen är bra och när det kommer till olika typer ab tillstånd så är man snabb med svar om jag som krögare gjort min läxa. Både tjänstemän, polis och politiker i Linköping äger en förståelse för hur det är att driva en restaurang. Det jag kan vara kritisk emot är främst att vi betalar en del avgifter till kommunen men de dyker aldrig upp för att kontrollera min verksamhet, under stryker Take Knol och fortsätter.

 – Jag driver min verksamhet seriöst och jag skulle välkomna flera kontroller, som jag i och för sig tror jag skulle passera, men om något är fel skulle jag gärna lyssna på hur jag skulle kunna bättra mig och min verksamhet.

Jerry Prütz

jerry.prutz@linkopingsposten.se