• Fredrik Gustafsson och Malin Hammargren kan konstatera att plug in-projektet ger resultat. Foto: Julia Kimell

Avhoppen i gymnasiet minskar tack vare Plug in

Nya siffror från projektet Plug in kan bekräfta att antalet avbrott från gymnasiet minskar. Mycket tack vare Linköpings kommuns satsning på stöd till grundskoleelever vid övergången till gymnasieskolan. Mer information tas till vara för att veta vilka stödinsatser som kan sättas in. – Vi vill fånga en grupp som tidigare fastnat. Vi har inte gjort någon utvärdering på projektet än, men tendensen ser mycket god ut, säger Malin Hammargren som är projektledare på Plug in.

Plug In är ett nationellt projekt som varar året ut och implementeras med den vanliga verksamheten, med målet att ungdomar som hoppat av gymnasiet, eller som funderar på att göra det, ska återvända till skolan. Femtio kommuner arbetar i projektet som kan mätas om tre år.

Här i regionen ingår Regionförbundet Östsam och nio kommuner, bland dem Linköping, Norrköping och Motala. Det handlar om givande och tagande i regionen eftersom eleven inte nödvändigtvis går i skola i sin hemkommun.

Aktiv sänkning

Från 2011 fram tills nu har avhoppen i de kommunala gymnasieskolorna sjunkit från cirka 130 till cirka 35. År 2013 var avhoppen knappt 60 till antalet, och varje år har avhoppen sjunkit.

– Plug in är en katalysator som kan ta till vara på materialet från grundskolan. Vid risk för avhopp möts eleverna upp för att diskutera framtiden med en tredje part, säger Fredrik Gustafsson, sakkunnig på bildningsnämnden.

Linköpings kommun har arbetat med att överföra elevinformation från grundskola till gymnasieskola för att ge en bra start för elever med stödbehov. Inom projektet har de sporrat skolorna att bli bättre på att stödja elever som riskerar att avbryta sina studier. Det kan till exempel vara stödsamtal med eleven, där man diskutera både skolsituationen och andra aspekter på tillvaron.