• Ett nytt kliv tas i Linköpings flygplats utveckling. Foto: Tommy Pettersson

Banflytt för 310 miljoner

År 2001 diskuterades för första gången frågan om en flyttning och utökning av landningsbanan på Linköpings flygplats. Den gången var bullerfrågan mycket bevärande för kommunen med alla överklagande och restriktioner från myndighetens sida.

Dessutom var Saab uppe i förhandlingar om flygplansbeställningar så fokus lades på andra saker istället för att utveckla banan för framtida flygrörelser.

Koalitionen enade

Nu, drygt 15 år senare, tar man dock nya tag och banan ska nu flyttas österut för att minska bullerstörningar och möjliggöra för fler bostäder. Linköpings kommun och Saab AB har också kommit överens om att teckna ett nytt driftavtal för Linköping City Airport, som sträcker sig fram till 2021.

Parterna har tagit fram ett förslag om att flytta landningsbanan 600 meter österut och kostnaden för att flytta landningsbanan är beräknad till cirka 310 miljoner kronor. Fördelningen mellan kommunen och Saab AB föreslås vara 210 miljoner kronor respektive 100 miljoner kronor. Det ger kommunen möjlighet att exploatera mark, vilket beräknas ge ökade intäkter med minst lika stort belopp som kostnaden för banflytten.

– Det här är ett väldigt viktigt och positivt beslut för Linköping. Nu har vi säkrat flygplatsens funktion för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet både i Linköping och i regionen. Avtalet, som sträcker sig ända fram till 2021, möjliggör för fler bostäder och en tätare, mer sammanhållen stad, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Billigare för kommunen

Kommunens ersättning till Saab för år 2016-2017 föreslås bli 55 miljoner kronor. För åren 2018-2021 föreslås ersättningen vara 112 miljoner kronor. Jämfört med tidigare avtal innebär det en lägre kostnad på cirka sju miljoner för kommunen.

En flytt av landningsbanan innebär minskat buller och därmed billigare bullerskyddsåtgärder samt minskade risker och att exploateringsmöjligheterna ökar framförallt i Kallerstad, Stångebro och Tannefors.

– Det är positivt att banflytten innebär minskat buller samtidigt som den säkerställer utbyggnaden av cirka 10 000 bostäder i stadsnära läge. Det kommer att innebära en förstorad innerstad med mer cykel- och gångtrafik, säger Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd och gruppledare som tidigare ville flytta banan till Malmen istället.