• Bengt Öberg vid vattnet som förändrade Linköping. Foto: Tommy Petersson

Barfotaförfattare med lokalsinne

Bengt Öberg är verkligen  mannen som vågade sadla om och tänka framåt i mogen ålder. När han gick i pension kunde han titta tillbaka till ett långt och framgångsrikt arbetsliv. Han har varit chef på det kommunala energibolaget Tekniska verken. Han var kommundirektör under den tid då Linköping kraftfullt ändrade sin organisation på 1990 -talet. Förmodligen tittade inte Bengt Öberg bakåt utan han började plugga och arbeta på halvtid universitet istället.

Nu under sin pension är han fortfarande i allra högsta grad aktiv som författare, barfotaforskare och medlem i Tannefors Hembygdsförening.

En förändringsman i en förändringstid

Bengt senaste bok ”En förändringsman i en förändringstid” kom ut i höstas och den är en i raden av lokala skildringar där han dyker ned i den lokala myllan för att stilla sin egen nyfikenhet. Hans böcker utgår ofta från Tannefors där historiska personer och skeenden plötsligt får liv igen.

– Redan under min tid i Tekniska verken var jag intresserad av bolagets historia och hur den tekniska utvecklingen växte fram i Linköping. Sedan har jag bott i 30 år i Tannefors och kom med i hembygdsföreningen och fick då tillgång till deras arkiv. Då skrev jag bland annat en handledningsbok om hur man forskar, säger Bengt Öberg vidare och berättar sedan om den fortsatta bokutgivningen.

– Utveckling och förändring drivs alltid av människor. Man pratar om teknikens förändring men man pratar sällan om människan bakom tekniken. Jag valde ut en av de intressanta människorna i förändringstiden vid sekelskiftet och det blev boken om industrimannen Oscar F F Gyllenhammar.

Det började i Tannefors

Boken handlar om den tid då industrialismen grep tag i Linköping och den går i samma barfota spår som boken ”Kraften i Tannefors” utgiven 2009. Bengt Öberg tecknar en bild av den tid då staden elektrifierades och hushållen förseddes med vatten som gick att dricka. I kvarnbyn Tannefors låg Vattenledningsbolagets anläggning vid Stångån/Kinda kanal och det var där det hela började. Boken är en skildring över Oscar Gyllenhammars liv men den är även en lokal beskrivning av hur Linköping förvandlas från en liten småstad till det embryo till en svensk storstad som Linköping är idag.

Tannefors Hembygdsförening har med Bengt Öberg som författare och Margareta Öberg som redaktör samt bokförlaget Artemi givit ut en mycket intressant bok. Läs den.