• Barnmorskorna Åsa Österberg och Jeanette Letalick hjälper de blivande mammorna både före, under och efter förlossningen. Foto: Kajsa Nilsson
  • Alexandra Ogenstedt och Therese Johansson lär sig hur de ska massera sina barn Hugo och Stina. Foto: Kajsa Nilsson
  • Åsa har en särskild massagebänk utformad efter den gravida kvinnans kropp. Foto: Kajsa Nilsson
  • Åsas och Jeanettes arbete kan hjälpa gravida kvinnor att klara förlossningen lättare. Foto: Kajsa NIlsson

Barnmorskorna som är med hela vägen

Med lång erfarenhet från förlossningen på US i Linköping såg barnmorskan Åsa Österberg att det saknades någonting. De blivande föräldrarna behöver få tid till att landa i graviditeten och även följa upp efteråt. Därför startade hon eget företag vid sidan av arbetet på förlossningen.

– Man behöver inte kunna och veta allt innan man ska föda barn men det är bra att vara förberedd. Alla förbereder sig på olika sätt, en del läser böcker och andra går på psykoprofylax, säger hon. Psykoprofylax är en typ av förlossningsförberedelse där andningen står i centrum. Åsa Österberg menar att det inte bara är den födande som måste öva på andningen, lika viktigt är det att partnern vet hur han eller hon ska göra för att hjälpa till.

Inga minibarnmorskor

– De som kommer in ska inte vara minibarnmorskor, de ska koncentrera sig på barnafödandet. Vi barnmorskor tar hand om den medicinska biten, säger hon och kollegan Jeanette Letalick håller med.

– Vissa har inte förberett sig alls och det kan gå bra ändå, men för de flesta brukar det hjälpa om man övar sig på kontrollerad andning och avslappning.

Flera inriktningar

På Hud- och hälsocenter i centrala Linköping håller de båda barnmorskorna till med sina respektive verksamheter. Åsa fokuserar mycket på psykoprofylax, vattengympa för gravida samt babymassage medan Jeanettes specialitet är yoga för gravida.

– Gravidyogan, som bygger på hathayoga, är anpassad just för den gravida kroppen och flera av yogapositioner kan användas under förlossningen. Genom yogan får den blivande mamman chans att landa i sin kropp och kontrollera sin andning vilket kan vara till hjälp när värkarna startar, säger Jeanette Letalick.

Beröring viktigt

Under babymassagen som Åsa lär ut får de nyblivna föräldrarna möjlighet att skapa närhet och kontakt med sina barn. Varje vecka kommer nya mammor till barnmorskan och får lära sig hur de kan arbeta med beröring.

– Alla människor behöver beröring och massage kan lugna en orolig bebis. Under babymassagen får föräldrarna lära sig beröringsmassage som även går att använda när barnen blir äldre och kanske har svårt för att somna, säger Åsa.