• Miljöminister Lena Ek håller nöjt upp en av Hjulsbro-förskolans gröna påsar bredvid Lena Allard och Muharrem Demirok. Foto: Julia Kimell
  • Lena Ek och Lena Allard i en diskussion om gifter i vardagen. Det gäller exempelvis att se upp med den gula målarfärgen som i vissa fall innehåller kadmium. Foto: Julia Kimell

Barns miljö i fokus på Lena Eks östgötaturné

Miljöminister Lena Ek var på besök både i Linköping och Norrköping i samband med miljökonferensen E-week. Ett av stoppen gjordes på förskolan Rättaregatan 120 i Lambohov för en diskussion om hur farliga ämnen kan minskas på platser där barn vistas för att på sikt få bättre balans i ekosystemet.

Linköping går i bräschen för miljöfrågor på daghemmen och undersöker nu ett urval förskolor över hela Linköping.

– Vi i Sverige ska kunna skaffa egna regler och kemikalieförbud innan det hinner bli lagförändringar på europeisk nivå. De europeiska reglerna måste bli bättre, säger Lena Ek.

Gammal plast

På regeringshåll jobbas det fram en lista med farliga kemikalier i samarbete med kommunerna. Steg ett är att arbeta för barnen, som är mest känsliga för kemikalier. På den fronten ligger Linköping i framkant som har egna kommunala strategier för miljöarbete. De jobbar förebyggande och försöker ersätta gamla produkter med nya och säkra.

– Det här är en bra förskola och vi har inte hittat något alarmerande. Vi får nya kunskaper hela tiden. De klassiska gungorna tillverkade av gamla bildäck ser vi inte längre i dag, men föräldrar som vill skänka gamla leksaker med farliga plaster kan bli ett problem, säger kommunalråd Muharrem Demirok och räcker över några miljöbroschyrer från Linköpings kommun till Lena Ek.

– Det här är ju helt lysande, sådant här gör en miljöminister rörd. En fördel med alla miljöinsatser är att de ökar livskvalitén för alla samtidigt som det ger samhällsekonomisk vinst eftersom fler håller sig friska, säger Lena Ek.

Förskolan i Lambohov är allergianpassad och personalen vill lära sig ännu mer om miljöfrågor.

– Just nu har vi temat hållbar utveckling, och det är upp till oss att välja specifikt projekt. Våra barn älskar att leta spår och är fascinerade av vatten i olika former, säger Lena Allard på förskolan Rättaregatan 120.