• Äldrenämndens avgående ordförande Jan-Willy Andersson menar att trädgårdstävlingen ger stor effekt för stadens boenden. Foto: Kajsa Nilsson

Bästa utemiljön prisas i trädgårdstävling

För tredje gången arrangeras det trädgårdstävling på Linköpings servicehus och vårdboenden för äldre. De boende tävlar om vem som har skapat den bästa utemiljön och i potten ligger 50 000 kronor.

Juryn bedömer utemiljöerna efter skönhetsvärde, pågående och genomförda förbättringar av utemiljön, årstidsperspektiv och hur trädgården används för att ge brukare möjlighet till utevistelse. För att bedömningen ska vara rättvis jämför man en bild tagen innan deltagandet i tävlingen med det slutliga resultatet. Precis som förra året är den totala prissumman 50 000 kronor. En helt överkomlig summa, tycker äldrenämndens ordförande.

– Man får en jätteeffekt av 50 000 kronor. Samma sak gäller för Resurspoolen som får 140 000 kronor för att driva åtta träffpunkter i staden. Det här är smörjmedel om totalt 190 000 kronor i en omsättning på en miljard kronor. Det är ingenting med en sådan effekt som det ger, säger han och avslöjar att det finns planer på fler tävlingar längre fram.

Bäst förbättring

Tävlingen har bidragit till stort engagemang ute på boenden. Att ha en inbjudande utemiljö är förutsättning för att de äldre ska tycka att det är trevligt att komma ut en stund.

– Det är inte så att det boende som har finast trädgård ska vinna, utan det boende som gjort bäst förbättring sedan tidigare, förklarar Jan-Willy Andersson.

Förra året vann Tannefors servicehus och 2012 vann Åleryd.