• Genom ett nytt branschprogram vill Trafikverket nu att forskning ska hjälpa till att få tågen att komma fram i tid. Foto: Fanny MilesFanny Miles

Bättre järnväg i framtiden

Nu lägger Trafikverket både fokus och resurser på att få tågen att komma fram i tid. Genom det tioåriga branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT) vill man med hjälp av forskning hitta goda förutsättningar för en fortsatt bra järnvägstrafik.

Martin Joborn, anjungerad universitetslektor på avdelningen för kommunikations- och transportsystem vid Linköpings universitet samt föreståndare för KAJT, leder programmet där ytterligare forskare från sex olika akademiska säten finns representerade.

– Vårt övergripande mål är att bidra till att förbättra den svenska järnvägstrafiken. Det har forskats inom området under många år men nu har Trafikverket valt att koncentrera sig på problemlösningar kring tågens tidtabeller för att knyta ihop och finna olika lösningar, säger han.

Tidtabell i fokus

11,5 miljoner kronor per år är finansieringen för projektet vilket Trafikverket står för. Även akademin och de deltagande företagen bidrar med finansiering. Forskningen riktas främst mot tidtabellen.

– Vi kommer att titta på tidtabellen i alla dess skeden. Till exempel det operativa som handlar om hur man hanterar en försening men också på den generella tidtabellsplanen som rör framtiden och resenärerna. Vi kommer också att titta på den strategiska tidtabellen som rör till exempel tågmöten och spårarbete. Tidtabellen är mest intressant då det är där alla medverkande parter möts. Det finns en infrastruktur operatör som är Trafikverket. sedan finns det många olika tågoperatörer som rör sig på spåren men också underentreprenörer som sköter spåren. Det är många viljor och därför är den så viktig, säger Martin Joborn.

Två år klara

De första två åren är finansiellt säkrade. Om projektet visar framgång kommer de ytterligare åtta åren också att beviljas.

– Man kan kanske tro att det inte borde vara så svårt att sätta ihop en välfungerande tidtabell men det är tvärtom mycket komplext. Många åsikter ska sammanstrålas vilket medför starka emotsättningar. Det är viktigt att vi skapar en smart och stark infrastruktur som håller in i framtiden. Vi kommer definitivt att hitta många bra lösningar men det krävs att man arbetar kontinuerligt med dessa frågor allt medan verkligheten förändras, påpekar Martin Joborn.

Fanny Miles

fanny.miles@linkopingsposten.se