• Nu ökar befolkningen i Åtvidabergs kommun igen. Foto: patrik Ekström

Befolkningen ökar i Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ökade med 14 stycken medborgare under 2013. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. Vid årsskiftet var den totala folkmängden i Åtvidabergs kommun 11 460 personer.

Åren 2010 och 2011 ökade antalet invånare i kommunen, och vid årets slut 2011 fanns 11 517 boende i kommunen. Under 2012 sjönk invånarantalet för att under 2013 öka igen. När antalet inflyttade, utflyttade, födda och döda lagts ihop så hamnar den totala folkmängden 2013 på 11 460 personer. Det, så kallade, flyttnettot är positivt. Det är 47 stycken fler inflyttade till kommunen än utflyttade. Dock är antalet döda fortfarande fler än antalet födda under 2013.

Negativ trend

Den största gruppen inflyttade är i åldern 0-4 år (+33 stycken), därefter följer 25-29 år (+26 stycken), 35-39 år (+20 stycken) och sist 30-34 år (+13 stycken). Största minskningen är i gruppen 20-24 år (-33 stycken). Det är fjärde gången på 22 år som invånarantalet ökar i kommunen. De tidigare gångerna var 2011, 2010 och 2006. Som mest har kommunen haft 13 100 innevånare.

– Det är oerhört glädjande att vi nu har en befolkningsökning även om det är för tidigt att säga något om det är en trend eller bara en ren tillfällighet. Dessutom har vi fortfarande en negativ utveckling när det kommer till en födelse och dödstal, kommenterar Mikael Henriksson, Verksamhetschef, Samhällsplanering och kommunikation i just Åtvidaberg.