• Erik Östman och Jerry Broman motionerar i kommunfullmäktige om terrorister. Foto: Emma Bergström

Bekämpa terrorresenärer lokalt

Linköpingsmoderaterna Erik Östman och Jerry Broman anser att det behövs en lokal handlingsplan för att bekämpa rekrytering av terrorist/krigare i Sverige på kommunnivå.

I en motion till kommunfullmäktige menar man att det behövs en plan i en stad av Linköpings storlek för hanterandet av terrorresenärer det räcker inte med en nationell agenda.

Övergrepp i Syrien

Det går knappt en dag utan rapporter om illdåd och övergrepp som begås i Syrien och Irak av IS. Situationen i Syrien och Irak kan kännas avlägsen men konflikten är närvarande också här. Sverige har per capita en av de största andelarna av terrorresenärer som ansluter sig till IS. Samtidigt har det funnits en ovilja hos politiker att vidta tydliga åtgärder mot terrorresenärer.

Att hantera denna problematik handlar om att ta sig an både de som kan tänkas komma att åka, de som har åkt och kommer tillbaka samt de som uppviglar till hat och våld.

– Det förebyggande arbetet kan inte överskattas. Här måste kommunens olika delar samarbeta med varandra och med familjemedlemmar till jihadistsympatisörer för att fånga upp personer på väg ut för kanten. Nationell expertis bör anlitas för att ta fram en fungerande modell. Det får inte bli en tandlös telefonlinje utan ett fokuserat arbete med verkningsfulla åtgärder, menar Erik Östman.

Strå till stacken

Flera av de åtgärder som skulle behöva genomföras ligger på statens eller polisens bord men även vi som kommun måste dra vårt strå till stacken och agera på ett ansvarsfullt sätt. Därför föreslår man i motionen till fullmäktige, att Linköpings kommun tar fram konkreta åtgärder för hur man ska agera mot terrorsympatisörer.

– Vi vill att det ska finnas en etablerad arbetsrutin för hur kommunala tjänstemän ska agera om man i verksamheten får kännedom om terror- eller krigsbrott som begåtts i andra länder eller om förberedelse för att begå sådana brott, säger Jerry Broman.

Handlingsplanen föreslås därför innehålla en plan för det förebyggande arbetet, hanterandet av hemvändare samt avståndstagande från föreningar, organisationer eller andra som ertappas med att organisera, rekrytera till eller propagera för terrorresor. Motionen väcktes under gårdagens sammanträde och väntas få en behandling de närmsta månaderna.