• Kommunen har tröttnat och kräver rivning. Foto: Tommy Pettersson

Bensinmacken måste rivas

Nu måste den övergivna macken på Älgvägen bort för att den förfular omgivningen och är en säkerhetsrisk. Kommunen har nu reagerat eftersom ingenting händer.

Bensinstationen är stängd sedan flera år. Fastighetsägaren har inte vare sig tagit bort byggnaden eller vänt sig till kommunen och begärt tillstånd att använda tomten till annat ändamål.

– Vi kräver att fastighetsägaren vidtar åtgärder, säger Muharrem Demirok, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och fortsätter.

– Tjänstemännen har fått i uppdrag att ta kontakt med fastighetsägaren och kräva att något görs.

Viten ska utkrävas

Byggnaden måste rivas eller åtgärdas på annat sätt, och det måste ske snabbt. Så här kan vi inte fortsätta att ha det.

Med åren har byggnaden förfallit mer och mer. Den är en skönhetsfläck och kan också vara en säkerhetsrisk.

Om inget sker kan kommunen överväga att utkräva vite av fastighetsägaren. Nästa steg blir att starta en juridisk process.

– Om den gamla förfallna macken blir klassad som samhällsfara, vilket vi anser att den är, har kommunen laglig rätt att riva den, avslutar Muharrem Demirok.

Jag är dock övertygad om att fastighetsägaren är angelägen om att lösa detta på ett bra sätt och att vi ska komma överens.