• Daniel Anderson vädjar om ökad solidaritet. Foto: Tommy Pettersson

Beredskapen höjs för ensamkommande flyktingbarn

Flyktingströmmen fortsätter att skölja över Europa och solidariteten med de utsatta människorna ökar hela tiden i Sverige.
Sedan lång tid tillbaka har kommunerna arbetat med att ta emot ensamkommande flyktingbarn och nu i och med konflikten i Syrien behövs det extraordinära åtgärder.
Något som man är väl medveten om i Linköpings kommun.

Tio barn i veckan


Under den gångna sommaren har en stor ökning av antalet ensamkommande asylsökande flyktingbarn skett.
För närvarande kommer tio barn och ungdomar per vecka. Detta ska jämföras med tre barn per månad under januari-april.
Vid omsorgsnämndens senaste sammanträde redovisade den aktuella beredskapssituationen för boende när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Flera nya boenden för ensamkommande barn har öppnat nyligen.
– Kommunen har nu 84 nya platser i HVB-hem jämfört med förra redovisningen den 26 augusti. Ett boende på Knivingegatan med tio platser har kommit igång och dessutom har vi köpt åtta platser på ett boende i Tranås. Behovet är dock så stort att det nog behövs ett nytt boende med tio platser varannan vecka, säger Daniel Andersson ordförande i omsorgsnämnden.

Alla vill hjälpa till


Den siste augusti fanns 201 ensamkommande barn i kommunen, varav 131 var asylsökande. Ensamkommande som är 16-17 år placeras i HVB-hem medan barn under 16 får bo i familjehem.
– Linköpingsbornas vilja och engagemang att öppna sina hem ökar.
Enligt uppgifter får Socialkontoret 20-25 samtal per dag med förfrågningar om att hjälpa flyktingar.
– Dessutom hade det då kommit in mängder av intresseanmälningar om att bli familjehem till ensamkommande barn och cirka väldigt många anmälningar om att bli gode män, berättar Daniel Andersson.