• Christoffer Bernsköld klättrar uppåt i länet. Foto: Tommy Pettersson

Bernsköld ny S-hövding i länet

Balthammar ny S-ordförande i Linköping

Nomineringsmöten, årsmöten och nya socialdemokrater på nya förtroendeposter avlöser varandra i en strid ström på lokal och regional nivå.
Det senaste är att Christoffer Bernsköld föreslås bli ny S-ordförande i länet. Valet av ny ordförande  dröjer visserligen till den elfte april då  Socialdemokraterna i Östergötland håller sin kongress i Motala.

Så gott som klart

Valberedningen presenterar för en tid sedan sitt förslag till ny styrelse för det kommande året. Till ny ordförande, efter avgående Lena Micko, föreslogs Christoffer Bernsköld, som är regionråd i Östergötland och boende i Norrköping.
– Vi har haft två mycket kompetenta kandidater att välja på. Vårt val föll på Christoffer. Han ser behovet av utveckling i hela partidistriktet, både avseende politik och organisation. 

Strid om posten?

Han har också ett stort kontaktnät, såväl regionalt som nationellt som är viktigt i rollen som ordförande för Socialdemokraterna i Östergötland, säger Gerd Aronsson ordförande i valberedningen. Nominerad till ordförande var även Mattias Ravander, kommunalråd från Söderköping men det blev Bernsköld till sist.
– Jag är glad och hedrad över att ha fått frågan från valberedningen. Jag hoppas kunna bidra till att fortsätta utveckla Socialdemokraternas politik och organisation, vilket är särskilt viktigt när vi är med och styr i 12 och länets 13 kommuner, i regionen och nationellt. Ska vi lyckas med det måste vi bygga ett lag som arbetar tillsammans, säger Christoffer Bernsköld.
Stina och Helena klara
Vid Socialdemokraterna i Linköpings årsmöte valdes Kristina Edlund till att efterträda Lena Micko som kommunstyrelsens ordförande. Nu återstår bara det formella valet i Kommunfullmäktige 28 april.
– Det är en stor ära och utmaning att få medlemmarnas förtroende att leda kommunstyrelsen. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla Linköping tillsammans med samarbetspartierna i Koalition för Linköping de kommande åren, säger Kristina Edlund, tillträdande kommunstyrelseordförande.

Ny styrelse

Till ny ordförande för Socialdemokraterna i Linköping valdes Helena Balthammar, enligt plan på socialdemokraternas årsmöte. På samma möte valdes också Agnetha Didrikson, Miko Månsson, Niklas  Nåbo och Tanja Mitic in som nyvalda i Socialdemokraterna i Linköpings styrelse,  medan Anna-Lena Sörenson och Martin Tollén valdes om.
– Jag är glad över att ha fått det stora uppdraget att leda Socialdemokraterna i Linköping de närmaste åren. Nu ser jag fram emot att arbeta för att ännu fler ges möjlighet att engagera sig i partiet och stärka organisationen ytterligare inför kommande val, säger Helena Balthammar, ny ordförande i Linköping.