• Tekla Lindroos med Blåa huset och Kevin Tran med huset Atlas är två av de elever som ställt ut sina arkitektoniska mästerverk på biblioteket. Foto: Julia Kimell
  • Läraren Mia Pihl med arkitektklassen på Berzeliusskolan. Bo2016-utställningen är nu nerplockad men kanske vi kan få se husen i verklighet framöver. Foto: Julia Kimell

Berzeliuselever designar hus till Bo2016

I måndags var sista dagen på Bo2016-utställningen på biblioteket sammanställt av eleverna i årskurs två på inriktningen samhällsbyggande och miljö på teknikprogrammet på Berzeliusskolan. – Vi gör detta på uppdrag av Linköpings kommun. De ville ha hjälp med byggmodeller som kan inspirera invånarna med så många idéer som möjligt, berättar läraren Mia Pihl.

Genom att designa bostäder och kvarter för LinköpingsBo2016-projektet är eleverna med och planerar för framtidens bostadsbyggande, tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tanken är att så kallade byggemenskaper kan bestå av radhus sammansatta av många olika sorters hus.

– Varje familj bestämmer hur sitt hus ska se ut, och det finns oftast inga regler som sätter stopp, annat än storleken och antalet våningar. Vi bestämde att ha max tre våningar i vår byggemenskap, säger hon.

Tysk förebild

I Tyskland är byggemenskapen ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt på. Enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och bo i ett hus som utformas efter egna idéer. Detta ger höjd byggkvalitet, intressantare arkitektur, större mångdald och djupare engagemang i det egna boendet. Utgångspunkten för LinköpingsBo2016 är ”människan bygger staden”. Tanken är att man kan bygga vad som helst: modernt eller gammalmodigt, stort eller smått, djärvt eller konventionellt. De boende själva ska ha inflytandet över vad som byggs.

Elevernas skapelser

Det började som ett grupparbete och slutade i ett ensambygge. Kevin Tran har byggt ett vitt hus i rappat tegel med kvadratisk och minimalistisk stil.

– Jag ville bestämma bygget efter egna idéer. I och för sig hade jag ingen plan när jag började, det bara växte fram från papper till färdigt hus, säger han.

Huset heter Atlas efter den starka guden i grekiska mytologin som höll upp världen.

– Det är ett stabilt hus som håller.

De flesta av berzeliusungdomarnas hus är stilrena och minimalistiska. Tekla Lindroos hus däremot är blått med lite mer snickarglädje.

– Det här huset har mer själ, och är lite mer gammeldags än de andras. Jag har jobbat med olika former och taket är runt på två håll. Jag vet inte hur jag vill bo i framtiden, men kan absolut tänka mig ett sådant här.

Det är inte omöjligt att Linköpings kommun gillar arkitekturen på elevernas hus så pass mycket att byggena blir verklighet.