• Det slut på Bengt Olssons vikariat. Nu kommer Karin Granbom-Ellissson tillbaka. Foto: Tommy Pettersson

Berzeliusskolan ansöker om spetsutbildning

På ordförande Bengt Olsson (L) sista sammanträde i bildningsnämnden, för denna gång innan Karin Granbom-Ellissson kommer tillbaka, hann man med att avverka några beslut rörande kompetensutbildning, spetsutbildning och lite andra ärenden.

Bildningsnämnden beslutade att revidera programplanen för språkintroduktionen bland annat för att tydliggöra vägen genom utbildningssystemet, tydliggöra elevernas framsteg så att de kan uppleva framgångar och öka integrationen med svensktalande elever. Språkintroduktionen i Linköping har ett huvudspår som är uppdelat i de tre nivåerna start, mellan och fortsättning.

Latinisering

Språkintroduktionen i Linköping har ett huvudspår som är uppdelat i de tre nivåerna start, mellan och fortsättning där språktest används för rätt nivåplacering. Dessutom finns ett alfabetiseringsspår för elever som helt saknar läs- och skrivförmåga och en latiniseringsgrupp för de som saknar kunskaper i att använda det latinska alfabetet.

– Språkintroduktionen är mycket ambitiös och har en genomtänkt struktur som hänger ihop över hela studietiden. Den nya programplanen ger stora fördelar och gör att fler elever möts av förväntningar att lyckas, ges förutsättningar att klara sig själva och får chansen att känna framtidstro, säger Bengt Olsson (L), vikarierande ordförande i bildningsnämnden.

Genuspedagogik

Studie- och yrkesvägledarna får regelbundet kompetensutveckling om utbildning och arbetsmarknad, IT och kommunikation, kontakten mellan skola och näringsliv och sin expertroll. Nu i det fortsatta arbetet kommer ett fokusområde vara vägledning för nyanlända.

– Studie- och yrkesvägledningen är en angelägenhet för hela skolan och därför är denna kompetensutveckling så angelägen. Alla elever ska få chansen att känna framtidstro och få rätt information om hur de ska få sina drömjobb efter gymnasiet, säger Bengt Olsson.

Söker spetsutbildning

Dessutom tog nämnden beslut om att Linköpings kommun ska ansöka om att få starta en ny riksrekryterande spetsutbildning med inriktning mot matematik på naturvetenskapliga programmet på Berzeliusskolan. Utbildningen ska kopplas ihop med den befintliga spetsutbildningen på grundskolenivå och förstärka skolans profil inom naturvetenskap och teknik.

– Alla barn ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential och därför är ansökan om en spetsutbildning på Berzeliusskolan mycket angelägen att stödja. På samma sätt som studiesvaga elever har rätt till extra stöd, har även högpresterande elever rätt att utvecklas och växa på sina egna villkor, säger Bengt Olsson.