• Utbildningsstrukturen på Berzeliusskolan har förändrats under de senaste åren vilket ställer andra krav på lokalerna. Foto: Tommy Pettersson

Berzeliusskolan byggs om

Trycket på innerstadens skolor är hårt från framförallt högstadieeleverna. Alla vill in till stan och det ställer krav på både skolorganisationen såväl som på de byggnader som ska ge plats åt växande elevkullar.

Nu byggs Berzeliusskolan om för den framtiden och för att få ett bättre utnyttjande av befintliga ytor och en ljusare, modernare skolmiljö.

Det är målet för det stora ombyggnadsprojekt som Lejonfastigheter nu har startat på Berzeliusskolan.

Någon utbyggnad av fastigheten kommer inte att ske, här arbetar man istället med förtätning. Genom att öppna upp och flytta väggar försvinner de långa korridorer som finns idag och samtidigt frigörs nya ytor.

Totalrenovering

Berzeliusskolan har underhållits i olika intervall genom åren, men inte i någon större omfattning. Den här gången tar Lejonfastigheter ett helhetsgrepp i renoveringen. Det byts fönster och all belysning och flera av huskropparna får ny ventilation. Tekniska installationer uppdateras och anpassas efter dagens normer.

– Det finns också ett stort behov när det gäller uppfräschning av ytskikten, och framför allt ett helhetstänk när det gäller material och färger. Nu bygger vi efter vad vi kallar den röda tråden, där tanken är att skapa mer enhetlighet och igenkänning, säger Cecilia Arkhed.

Internkommunikation viktig

En viktig sak i projektet är kommunikation, något som Lejonfastigheter ständigt arbetar med att förbättra.

– Oavsett om man är rektor, lärare, förälder eller elev så vill man veta vad som ska hända, när det ska ske och hur det kommer att bli. Vi måste därför finnas tillgängliga och kunna ge svar tilldem som har frågor. Vi har täta avstämningar med rektorerna, kommunens lokalplanering och byggkoordinatorn så att alla ska känna att det är vi tillsammans som gör det, menar Cecilia Arkhed och fortsätter.

– Projektet handlar om att bygga framtidens skola. Utbildningsstrukturen på Berzeliusskolan har förändrats under de senaste åren och skolan håller på att bygga upp nya inriktningar vilket ställer andra krav på lokalerna än tidigare, något som Lejonfastigheter och Linköpings kommun tagit fasta på i projektet på Berzeliusskolan.

Klart 2017

Arbetet mjukstartar vårterminen 2014 och hela projektet beräknas vara klart till sommaren 2017.

I den första etappen bygger man om för grundskolan med nya lokaler i hus G, färdigställer bildsalen i hus B, samt tillskapar nya musiksalar och musikgrupprum. Ett av de större ingreppen under projektets gång kommer att bli byggnationen av en helt ny entré till skolan, det så kallade ”navet”.

Berzeliusskolan saknar idag en tydlig huvudentré och många tycker att det är svårt att veta var man ska gå in.

Den nya entrén med reception kommer att blir en naturlig och välkomnande mötesplats för såväl elever och personal som besökare. Inför byggstarten har Lejonfastigheter iordningställt ett visningsrum på skolan där man kan se ritningar samt material- och färgprover.