• Nu är A-huset under ombyggnad. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Projektledaren Cecilia Arkhed och byggsamordnaren Svante Grundberg. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Eleverna har nyss slutat lektionen i den nya bildsalen. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Färg piggar upp. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Här ska den nya huvudentrén byggas. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • På skolgården står 23 tillfälliga klassrum. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Berzeliusskolan under omvandling

Nu pågår förvandlingen av Berzeliusskolan för fullt. Följ med till de nya, färgglada klassrummen och korridorerna och se hur eleverna gör när hela A-huset är under ombyggnad.

I den långa, mörka korridoren står en byggarbetare med neongula byxor. Han och ytterligare 30 byggarbetare bygger om A-huset på ungefär 500 kvadrat. Hela huskroppen är tömd på elever och tills ombyggnationen är klar finns 23 tillfälliga klassrum på skolgården.

– Det finns inga biytor, som korridorer, i de tillfälliga lokalerna. Självklart blir det lite trångt, men eleverna har sagt att det har fungerat bra, berättar Svante Grundberg, byggsamordnare.

Utmaning att inte påverka skolgången

Svante Grundberg arbetar som kontaktperson på plats, så att skolans fyra rektorer inte ska få alla dagliga frågor.

– Det handlar om att informera och försöka hålla alla på gott humör, menar Svante Grundberg.

– En utmaning som vi har är att ha förståelse för varandras verksamhet, och att inte påverka elevernas skolgång och säkerhet. I dag tror jag inte att vi stör skolgången eftersom inga elever finns i A-huset. Men när G-huset var under ombyggnad kunde verksamheten som fanns kvar i huset störas av bygget, säger projektledaren Cecilia Arkhed från Lejonfastigheter, och ger som exempel att det inte var lika rent som det brukar vara.

Ny entré

I dag går 1500 elever på Berzeliusskolan och målet är att 1700 elever ska kunna gå på skolan när projektet är färdigt, vilket beräknas vara sommaren 2017. Det kommer inte att bli någon utbyggnad, utan man jobbar med förtätning för att utnyttja ytorna till max. Till exempel rivs väggar för att de långa korridorerna ska försvinna. Fler förändringar är förstärkt belysning, ny ventilation och trådlöst nätverk. I slutet av projektet kommer en helt ny entré bli till, då skolan i dag inte har någon tydlig huvudentré. Ombyggnaden av skolan beräknas kosta 115 miljoner, underhåll 50 miljoner och reinvestering 15 miljoner.

Musik- och bildsal klara

Vårterminen 2014 startade Lejonfastigheter projektet och mycket har hänt sedan dess. I dag är hela G-huset klart med nya klassrum, korridorer och ett nytt uppehållsrum.

– Vi har gult som bas, exempelvis flera av de nya skåpen är gula. I klassrummen jobbar vi med fondväggar i färgerna grönt, blått och rött, berättar Cecilia Arkhed.

Även bild- och musiksalen samt musikgrupprummen står färdiga.

– Musiksalarna och grupprummen har isolerats. Det är dödstyst utanför, säger Svante Grundberg.