• Landshövding Elisabeth Nilsson får åka runt och inviga nya naturreservat. Foto: Tommy Pettersson

Besök Östergötlands naturreservat

Nyligen fattades det beslut om att Vallaskogens naturreservat ska utvidgas. Men Vallaskogen är inte ensam om att bli skyddad mot alltför stor mänsklig påverkan.

Det har blivit fler naturreservat både i Sverige såväl som i Östergötland under 2016 jämfört med tidigare år och i vårt län fick 14 nya områden statushöjning under förra året och i veckan tillkom ytterligare fem.

475 nya hektar skyddades i länet

En sammanställning över Sverige visar att den skyddade arealen ökade med över 35 000 hektar i landet. Ökningen berör alla län och utgörs till stor del av skog. Antalet beslut om nya eller utvidgade naturreservat nästan dubblerades jämfört med föregående år. Det totala antalet statliga naturreservat i Sverige uppgick till 4 213 vid årsskiftet.

–  Fler naturreservat innebär att värdefulla skogar och vatten och alla dess arter skyddas. Det blir även lättare för människor att hitta ut till bärmarker, skogsstigar och vildmark, säger landshövding Elisabeth Nilsson.

Av de fem nya reservaten ligger tre i Finspångs kommun och två i Norrköpings kommun. I Finspång är sedan tidigare bara 0,5 procent av landytan skyddad som naturreservat. I Östergötland är i genomsnitt 2,1 procent av landytan naturreservat.