• Tallar drabbas hårt då Älg och andra hjortdjur betar på ungtallarna. Foto: Karolina Ekström

Betesskador problem för tallen

Götalands ungtallar har fått stora betesskador från älg och andra hjortdjur. Problematiken ligger i att när tallarna tar så pass stor skada riskerar granen att dominera landskapet vilket försämrar fodersituationen för vilt. Skadorna är allvarliga för Götaland, menar Skogsstyrelsen.
Det visar analysen från Skogsstyrelsen för 2015 års älgbetesinventeringar. Rapporten utgår från mer än två tredjedelar av Sveriges yta som har inventerats.
– Däremot är skadenivåerna i flera områden längs norrlandskusten för andra året i rad på låga nivåer. I några områden verkar det just nu vara balans mellan andelen klövvilt och mängden foder, vilket är positivt. Även om milda vintrar bidragit till dagens gynnsamma läge och det fortfarande är svåra skador i andra delar av Norrland, så har markägare, jägare och andra aktörer tagit sitt ansvar på ett positivt sätt, säger Christer Kalén, viltspecialist, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande. 
Det är i Blekinge och i centrala Småland som skadorna syns som mest. Sett över stora delar av Götaland planteras gran på mark som är bäst anpassad för tall. Anledningen är främst för att granen inte är lika intressant som föda för viltet.

Mer tall


– Vi behöver mer tall. Genom att sätta gran minskas visserligen risken för betesskador, men istället uppstår andra problem. Ett skogslandskap som domineras av gran hyser en mindre mängd foder för det vilda och en lägre biologisk mångfald. Dessutom är dessa skogar betydligt mer känsliga för skogsskadegörare som rotröta och granbarkborrar, säger Christer Kalén i pressmeddelandet.
I inventeringen finns också information om sommarbetet och om i vilken utsträckning det betas på tall. Störst betas det i östra Götaland under sommaren och hela vägen upp till Stockholm. Varför det ser ut så och varför sommarbetet sker på vissa områden i högre utsträckning än andra har inte gått att konstatera ännu.