• Peter Särud är orolig för att lokalerna ska stå tomma i centrum. Foto: Tommy Pettersson

Biblioteksflytten i Skäggetorp oroar

Planerna på ett nytt allaktivitetshus i Skäggetorp är klubbade och klarade i alla instanser. Till en kostnad av 46 miljoner kommer det bli en byggnad som ska inrymma, bland annat, ett bibliotek samt verksamhet för yngre barn. En flytt av dessa verksamheter från centrum skulle innebära ett avbräck för centrum menar både fastighetsägare och företagare.

Det var under en period oklart om man skulle bygga upp det nedbrunna allaktivitetshuset i Skäggetorp men sedan en tid tillbaka så är allt klubbat och klart. Klart är också att det ska inrymma bibliotek och fritidsverksamhet för lite yngre barn och ungdomar. Verksamhet som nu finns i centrum men som då huset står klart kommer att flytta in i allaktiviteshuset. I veckan som gick var det ett dialogmöte på Skäggetorpsskolan där både boende, näringsidkare och andra verksamma i bostadsområdet erbjöds att yttra sig.

– Totalt rör det sig om en yta av 1 300 kvadratmeter som då kommer att stå tomma, berättar Peter Särud som är centrumledare hos fastighetsbolaget Willhem som är det som äger och förvaltar själva fastigheten Skäggetorps centrum.

Tom lokal inte bra

– Det vore inte särskilt bra om de ytorna kom att bli tomma. Det är svårt nog att hyra ut lokaler här i centrum men det allra värsta är att vi får ett sämre flöde av människor i och omkring centrum vilket innebär att de blir färre personer som rör sig här uppe, säger Peter Särud och pekar ut över centrumtorget. Han medger att det inte är kommunens sak att se till att han inte står med tomma lokaler men att den yta som det nya huset kommer att ha motsvarar den yta som Willhem kommer att ha tom om alla verksamheter kommunen nu har på plats flyttar ut och in i den nya byggnaden.

Medborgarkontoret

– Vad jag förstått så kommer dock medborgarkontoret bli kvar och det är positivt. Det skapar dessutom en stabilitet då kommen står för hyran. Sådant är viktigt här och det är viktigt att lokalerna fylls upp så det inte ser tomt och trist ut, menar Peter Särud vidare. Peter Yap driver en restaurang i Skäggetorp centrum och även han är oroad.

– Folk drar folk, så är det i min bransch, menar den erfarne krogprofilen som även han uttrycker en oro för vad som ska hända med Skäggtorpscentrum i framtiden.